3 października 2018

Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów. W tym numerze „Pulsu”:

Monika Potocka, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 2013 r. Pełniła funkcje: sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego, zastępcy rzecznika praw lekarza i wiceprzewodniczącej Komisji ds. Warunków Zatrudnienia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W VIII kadencji jest rzecznikiem praw lekarza, członkiem Rady Funduszu Samopomocy i OSL oraz koordynatorem Zespołu ds. Wypalenia Zawodowego.

W obecnej kadencji przypadł mi w udziale zaszczyt obrony interesów i dobrego imienia członków naszej izby. Okręgowa Rada Lekarska powierzyła mi funkcję rzecznika praw lekarza. Ja, moi zastępcy i pracownicy biura prawnego pełnimy dyżury w izbie, jesteśmy też stale do dyspozycji pod telefonem i e-mailem. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby pomóc
w każdej sprawie zawodowej, z jaką się do nas zwrócicie. Chcę, żeby każdy lekarz i lekarz dentysta poczuł, że okręgowa izba to miejsce, w którym znajdzie wsparcie i ochronę.

Piotr Kuchta, lekarz dentysta

Od kilku kadencji związany z samorządem lekarskim. Był sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej i członkiem Komisji ds. Stażu Podyplomowego. W VIII kadencji jest członkiem  Okręgowej Rady Lekarskiej, Komisji Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz Komisji Stażu Podyplomowego, pełni funkcję sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej, a także został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Widzę potrzebę bardziej intensywnego współdziałania naszego środowiska. W VIII kadencji będę działał na rzecz zacieśnienia współpracy komisji stomatologicznych okręgowych izb lekarskich. Wiele problemów dotyczących lekarzy dentystów wymaga ponadregionalnych uzgodnień i mówienia jednym głosem. Gdy wspólnie będziemy wypracowywać stanowiska i opinie, łatwiej nam będzie przedstawiać nasze sprawy i wypowiadać się w kwestiach dotyczących stomatologów na forum okręgowych rad lekarskich i w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum