3 października 2018

Z grypą można wygrać

Profilaktyka

Szczepienia są najskuteczniejszą ochroną przeciw grypie oraz zapobiegają jej niebezpiecznym powikłaniom – podkreślali eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy w czasie debaty Flu Forum, zorganizowanej 12 września we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

W Polsce od wielu lat odnotowywana jest niska wyszczepialność 3,7 proc. w całej populacji i 11,4 proc. w grupie osób 65+.

Zwiększenie wyszczepialności wśród Polaków jest dla nas priorytetem. Zależy nam na systematycznym informowaniu pacjentów i podkreślaniu, jak ważne są zaplanowane coroczne szczepienia, które podnoszą poziom odporności organizmu i zabezpieczają przed zachorowaniem w kolejnym sezonie grypowym mówi prof. dr hab. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Eksperci OPZG uważają, że znaczące podniesienie poziomu wyszczepialności będzie możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze strony państwa dla szczepień w grupach ryzyka, jakimi są dzieci, kobiety w ciąży i przewlekle chorzy. Pierwszym dobrym krokiem w tym kierunku jest – zdaniem specjalistów – decyzja Ministerstwa Zdrowia o zamieszczeniu na aktualnie obowiązujących listach refundacyjnych szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia. Dzięki temu seniorzy zapłacą za szczepionkę 50 proc. ceny. Obecny na Flu Forum wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem tego programu, aby w przyszłym roku seniorzy mieli szczepionki przeciw grypie za darmo, w ramach Listy leków 75+.

Aktualne rekomendacje

W Polsce szczepienia przeciw grypie zalecane są ze wskazań klinicznych i indywidualnych osobom po transplantacji narządów, przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia
6. miesiąca życia) i dorosłym, osobom w stanach obniżonej odporności i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego, dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6. miesiąca do 18. roku, dzieciom z wadami serca, zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, nadciśnieniem płucnym, kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Ze względów epidemiologicznych szczepienie przeciw grypie zaleca się także zdrowym dzieciom od ukończenia 6. miesiąca oraz osobom dorosłym, szczególnie powyżej 55 lat. Z takiej formy ochrony powinny korzystać zwłaszcza osoby mające bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi do 6. miesiąca oraz ludźmi w wieku podeszłym albo z przewlekle chorymi, pensjonariuszami DPS, ZOL i domów spokojnej starości, pracownicy oświaty, handlu, transportu, funkcjonariusze publiczni, w szczególności policji, wojska, straży granicznej i pożarnej. Szczepić się przeciwko grypie powinni również pracownicy ochrony zdrowia, zarówno personel medyczny, jak i administracyjny.

Z badań, które prowadzimy, jednoznacznie wynika, że personel medyczny oczekuje bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie. Konieczność płacenia za szczepionkę i utrudniony dostęp do szczepienia skutecznie nas demotywują – podkreśla dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Aktualnie zaledwie 6,4 proc. pracowników systemu ochrony zdrowia szczepi się przeciwko grypie.

Szczepionka czterowalentna

Zgodnie z rekomendacjami WHO ze względu na szerszy zakres ochrony zdrowia przed wirusem grypy typu B minister zdrowia i główny inspektor sanitarny zalecają zastępowanie szczepionek trójwalentnych czterowalentnymi, zawierającymi dwa szczepy wirusa grypy typu A i dwie linie wirusa grypy typu B.

Stosowanie szczepionek czterowalentnych jest bardzo ważne w profilaktyce grypy i jej powikłań. Wykorzystanie tego rozwiązania zapewni szerszą ochronę, a bezpieczeństwo będzie zachowane na poziomie porównywalnym z zapewnianym przez szczepionkę trójwalentną – komentuje dr Aneta Nitsch-Osuch.

Według ekspertów najlepszym okresem na zaszczepienie się przeciw grypie jest bez wątpienia czas od września do grudnia. Chodzi o to, by zdążyć przed szczytem zachorowań, który w Polsce przypada na okres od stycznia do końca marca. Prof. Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny, podkreśla, że szczepić się warto nawet wtedy, kiedy wirus grypy już krąży w populacji, ponieważ przeciwciała ochronne po szczepieniu przeciwko grypie są wytwarzane w organizmie ludzkim już 7. dnia od szczepienia. <

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum