30 września 2019

Spotkanie z dyrektorami mazowieckich szpitali w OIL w Warszawie

3 września prezes ORL Łukasz Jankowski zaprosił dyrektorów mazowieckich szpitali na spotkanie, którego celem było m.in.  zaproponowanie konkretnych działań ze strony samorządu lekarskiego, które będą reakcją na zjawisko hejtu w stosunku do lekarzy i zespołów pracowników szpitali.

W spotkaniu wzięli również udział Michał Gontkiewicz, przewodniczący Zespołu ORL ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia, i Maria Kłosińska, koordynatorka ds. mediów w OIL w Warszawie. Licznie przybyli dyrektorzy mazowieckich placówek.

Ze względu na coraz częstsze przypadki naruszeń dobrego imienia lekarzy oraz hejt, z którym się spotykają w przestrzeni publicznej, Rada OIL powołała Zespół ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia i Zespół Szybkiego Reagowania na Hejt w Internecie. Bezpośrednią przyczyną powołania tych zespołów był incydent napaści na lekarzy w szpitalu przy ul. Niekłańskiej w Warszawie (związany z tzw. sprawą Szymonka z Radomia), który miał miejsce w czerwcu. W incydencie brali udział członkowie ruchów antyszczepionkowych, a napaść na lekarzy była tak ostra (wtargnięcie na teren oddziału szpitalnego), że musiała interweniować policja. Zajście obserwował przedstawiciel izby Jan Kowalczuk.

Michał Gontkiewicz poinformował zebranych, że w związku z tą sprawą jego zespół zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, wystąpił również do Rady Etyki Mediów, informując o nierzetelności materiału wyemitowanego w TVP dotyczącego tej sprawy. Zespół monitoruje media, także społecznościowe, wyłapując hejt i oferując pomoc prawną napadanym osobom. Wysunął propozycję szkolenia rzeczników szpitali w zakresie obrony przed hejtem.

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej upoważniła rzecznika praw lekarza do reprezentowania OIL w zakresie ochrony zawodów lekarza i lekarza dentysty, w obronie ich godności, interesów indywidualnych i zbiorowych.

Dyrektorzy obserwują nasilanie się „czarnego PR” wobec środowiska, rozpowszechnianego nie tylko przez pojedynczych pacjentów, ale też przez zorganizowane grupy, np. antyszczepionkowców. Podkreślali, że inicjatywa OIL w Warszawie jest niezwykle cenna dla całego środowiska i zaoferowali chęć współpracy. 

mkr

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum