19 października 2016

Z Delegatury Radomskiej

Szpital w Lipsku

Pacjent jest naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością” – takie motto przyświeca Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Istniejąca 32 lata placówka wciąż się rozwija, dzięki czemu może przyjmować pacjentów nawet z innych województw. 6-tysięczne Lipsko jest położone na południowo-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego. Pomysł utworzenia tutaj szpitala zrodził się w latach 60., ale budowę rozpoczęto dopiero w 1974 r. Prace zakończono dziesięć lat później, gdy Lipsko zostało przyłączone do województwa radomskiego. Otwarty w 1984 r. pierwszy ze szpitalnych oddziałów, wewnętrzny, od razu wypełnił się pacjentami. Rok później uruchomiono oddział ginekologiczno-położniczy, w następnych latach – chirurgii ogólnej, dziecięcy, reumatologiczny i ortopedyczny. Na przełomie XX i XXI w. placówka otworzyła oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, długoterminowej opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień. W końcu lat 90. lipski szpital, podobnie jak cała polska służba zdrowia, borykał się z ogromnymi problemami finansowymi. – Sposobem na ratowanie kondycji zakładu okazały się zrealizowane wtedy programy restrukturyzacyjne, zmieniające organizację pracy, zmniejszające zatrudnienie oraz zwiększające zakres usług. Były to trudne, ale trafione decyzje – mówi Nina Siejko, dyrektor SPZOZ w Lipsku.

Gdy kontrakt jest zbyt mały…

W skład lipskiego SPZOZ wchodzą także: 60-łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Przychodnia Specjalistyczna (z licznymi poradniami i pracowniami diagnostycznymi), a także zespoły ratownictwa medycznego. W ciągu ostatnich lat placówka przeszła liczne prace modernizacyjne. W 2010 r. gruntownie wyremontowano siedzibę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, na potrzeby którego zaadaptowano dawny oddział dziecięcy. – Dzięki temu znacznie poprawiły się warunki, zarówno dla pacjentów, jak i pracowników. Moglibyśmy przyjąć jeszcze więcej oczekujących w kolejce osób, ale niestety nie pozwala nam na to zbyt mały kontrakt z NFZ – tłumaczy dyrektor. Renowacji doczekały się także inne szpitalne oddziały. W latach 2010–2011 zainstalowano nowe windy, przebudowano główne wejście do szpitala, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wykonano termomodernizację budynków lecznicy.

Sprostać wymaganiom

W ostatnich latach udało się kupić mammograf oraz dwa aparaty USG. Ciągle jednak mamy duże potrzeby w zakresie nowoczesnych urządzeń, tym bardziej że rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia nakładają na nas obowiązek spełnienia coraz wyższych standardów sprzętowych – przyznaje Nina Siejko. Lipska lecznica stara się zdobyć blisko 4 mln zł na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach tzw. Planu Inwestycyjnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. – Możemy leczyć o wiele więcej pacjentów, praktycznie na wszystkich oddziałach, szczególnie pediatrycznym oraz ginekologiczno-położniczym. Placówka jest duża, a powiat mały, dlatego chętnie przyjmiemy osoby z ościennych powiatów i województw – mówi dyrektor lipskiego SPZOZ. Zdaniem Niny Siejko trudno dziś mówić o planach i zamierzeniach, ponieważ stoimy u progu kolejnej transformacji systemu ochrony zdrowia. ■

                                                                                                                                Rafał Natorski

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum