7 listopada 2019

Pasjonat medycyny i samorządności

Małgorzata Skarbek

Z pracy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie odchodzi na emeryturę
dr n. med. Krzysztof Dziubiński, wieloletni dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie. Działacze i pracownicy samorządu serdecznie żegnają dr. Dziubińskiego, mając nadzieję, że nadal będzie ich wspierał radą i pomocą.

Wielu członków warszawskiego samorządu lekarskiego zna dr. Krzysztofa Dziubińskiego. Starsi koledzy kojarzą jego nazwisko ze Szpitalem Zakaźnym przy ul. Wolskiej 37. Znany jest z kompetencji, uprzejmości i życzliwości. Większą część życia zawodowego poświęcił kształceniu lekarzy w Polsce i zagranicą. Ostatnich 16 lat jego aktywności zawodowej to praca na rzecz samorządu lekarskiego.

Dr Krzysztof Dziubiński urodził się w Końskich na Kielecczyźnie. Po wojnie rodzina przeniosła się do stolicy. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Rejtana w Warszawie, maturę uzyskał w 1958 r. Dyplom lekarza otrzymał po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie w 1965 r. Podczas studiów pracował naukowo w Zakładzie Neuropatologii PAN pod kierunkiem prof. Ewy Osetowskiej, jako młodszy asystent. Wtedy opublikował pierwszą pracę kliniczną – dotyczącą wągrzycy mózgu.

Zaraz po studiach otrzymał stypendium rządu francuskiego i został oddelegowany do Instytutu Pasteura w Paryżu, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu epidemiologii, mikrobiologii i immunologii. Następnie w szpitalu Instytutu Pasteura pracował na stanowisku młodszego asystenta w klinice chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej prowadzonej przez prof. Bernarda Sureau.

Po powrocie do Warszawy został zatrudniony w Klinice Chorób Zakaźnych AM przy ul. Wolskiej 37, którą kierował prof. Bertold Kassur. Uzyskał pierwszy stopień specjalizacji – z chorób wewnętrznych, drugi – z chorób zakaźnych oraz specjalizację z medycyny tropikalnej.
W 1974 r. obronił pracę doktorską pt. „Trudności diagnostyczne pełzakowicy wątroby” opracowaną z wykorzystaniem kolorowej scyntygrafii. W 1971 r. utworzył w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym pierwszą w Warszawie poradnię chorób tropikalnych. Następnie wyjechał w ramach stypendium rządu francuskiego na staż w dziedzinie medycyny tropikalnej do Szpitala Claude Bernard w Paryżu. Stamtąd został oddelegowany do Togo i Senegalu.

W latach 1980–1986 przybywał z rodziną w Algierii, gdzie wykładał na uniwersytecie w Sétif oraz pełnił funkcję ordynatora oddziału chorób zakaźnych i tropikalnych w szpitalu uniwersyteckim.

Po powrocie do Polski podjął pracę na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz ordynatora jednego z oddziałów i uchronił placówkę przed likwidacją. W 1989 r. został powołany przez centralę Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie do współpracy w charakterze konsultanta do spraw walki z HIV/AIDS (GPA) w Czadzie, Togo i Kamerunie.

W kolejnych latach dr Krzysztof Dziubiński przeszedł do pracy w sektorze zdrowia publicznego. Ukończył Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Przez trzy lata pełnił funkcję doradcy ministra zdrowia ds. HIV/AIDS, został członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Kolejne lata to praca w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w roli zastępcy dyrektora ds. medycznych. Brał czynny udział we wdrażaniu systemu rejestru usług medycznych (RUM). W 2000 r. objął stanowisko wice-dyrektora w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. W 2001 zaś powołany został na stanowisko pełniącego obowiązki państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Warszawie.

Dr Dziubiński zawsze wysoko cenił współpracę międzypokoleniową, opartą na relacji mistrz – uczeń, oraz zasady etyki zawodowej. Prawdopodobnie dlatego śp. dr Andrzej Włodarczyk, prezes ORL w Warszawie, powierzył mu utworzenie w 2004 r. Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz ukształtowanie jego struktury, celów i zadań. Hasło przewodnie ośrodka brzmi „Kształcenie ustawiczne lekarza jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa, a szczególnie chorego i dysponenta środków”. Jednym z celów jest opracowanie systemu kształcenia lekarzy powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż pięć lat. W okresie swej działalności ośrodek umożliwił powrót do zawodu około 250 lekarzom. Jego ważnym zadaniem jest podnoszenie rangi kształcenia ustawicznego w wykazie potrzeb systemu opieki zdrowotnej.

Żona dr. Dziubińskiego jest doktorem habilitowanym nauk medycznych w dziedzinie endokrynologii. Państwo Dziubińscy mają troje dzieci i czworo wnucząt. Najstarsza córka jest lekarzem.

Przez wiele lat pasją dr. Dziubińskiego była fotografia, a następnie kręcenie filmów dokumentalnych. Był lekarzem ekipy kręcącej w Sudanie film „W pustyni i w puszczy”. Zrealizował wiele filmów dokumentalnych z życia Afryki oraz film dydaktyczny „Trąd”, który był wyświetlany w akademiach medycznych w Polsce w ramach kształcenia studentów. W 2014 r. „Trąd” zdobył nagrodę na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Medycznych w Rynie. 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum