19 grudnia 2018

„Po pierwsze zdrowie”

Debata w senacie

 Latem 2018 r. w 34 miejscowościach w kraju po raz trzeci odbyły się szeroko zakrojone badania przesiewowe i profilaktyczne z zakresu chorób cywilizacyjnych, w ramach programu „Po pierwsze zdrowie”.

Pomysłodawcą akcji jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu, a wzięli  w niej udział specjaliści z kilkunastu dziedzin medycyny, m.in.: periodontologii, okulistyki, kardiologii, dermatologii, onkologii, urologii, pediatrii i dietetyki. Przebadano i udzielono porad kilkunastu tysiącom osób. Efektem działań jest nie tylko promocja profilaktyki i pomoc medyczna, ale także zebranie danych na temat stanu zdrowia populacji, które powinny zostać uwzględnione w polityce zdrowotnej państwa.

W październiku lekarze uczestniczący w akcji dzielili się wnioskami na spotkaniu w Senacie. Wiele uwag dotyczyło stanu zdrowia dzieci i młodzieży. – Krótkowzroczność staje się epidemią u dzieci, jedną z przyczyn jest długie przebywanie w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem – powiedziała prof. Iwona Grabska-Liberek, okulista. – Konieczne są badania przesiewowe u czteroletnich dzieci. Zdarza się, że okuliści jako pierwsi wykrywają cukrzycę, to wskazuje na zaniedbania pacjentów i lekarzy.

Szczególne zaniedbania w pielęgnacji jamy ustnej notują lekarze dentyści. 90 proc. siedmiolatków ma próchnicę. Profilaktyka ortodontyczna jest traktowana trzeciorzędnie, nie ma żadnych działań w tej dziedzinie
– podkreśliła dr Katarzyna Becker.

Spośród 500 periodontologów tylko 150 ma kontrakt z NFZ. To zbyt mało, aby wszystkie dzieci otoczyć opieką – dodała prof. Renata Górska.

Notujemy wzrost zachorowań na raka jamy ustnej
u młodych ludzi
– stwierdziła prof. Iwona Niedzielska, chirurg szczękowy. – Podobną zachorowalność wykrywa się w USA i w Australii, ale w tych krajach umieralność
z tej przyczyny jest o wiele niższa niż u nas.

Nadal istnieje przepaść między pediatrią w mieście i na wsi – powiedziała prof. Teresa Jackowska. – Przeprowadzamy testy przesiewowe u uczniów, ale brakuje ewaluacji, informacji zwrotnej do pielęgniarek szkolnych i rodziców. Nie znamy także analiz potrzeb zdrowotnych prowadzonych przez samorządy. Konieczna jest intensywna edukacja pediatrów w zakresie szczepień profilaktycznych.

Z moich obserwacji wynika, że chorzy psychicznie są dyskryminowani przez płatnika świadczeń – zaznaczył prof. Robert Pudlo, psychiatra. – Warunki bytowe na oddziałach psychiatrycznych przypominają te z „Lotu nad kukułczym gniazdem”. Poza tym za słabo wiążemy psychiatrię z medycyną somatyczną.

Środowisko pediatryczne jest zbyt mało wciągnięte
w diagnostykę psychiatryczną. Dlatego lekkie i średnie stany chorobowe nie są dostrzegane i właściwie leczone
– dodała dr hab. n. med. Barbara Rembek, psychiatra dziecięcy. – Wczesne i poprawne (multidyscyplinarne) leczenie, we współpracy ze szkołą, jest zdecydowanie bardziej skuteczne.

Przykładem dobrze zorganizowanych badań przesiewowych są badania słuchu, prowadzone przez Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu. Mówił o tym prof. Krzysztof Kochanek, audiolog.

Wnioski ekspertów potwierdzają tezę, że należy zintensyfikować badania profilaktyczne w wielu dziedzinach medycyny. Równie ważne jest niezaniedbywanie edukacji zdrowotnej. 

Małgorzata Skarbek

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum