17 grudnia 2018

Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

W tym numerze „Pulsu”:

Mery Topolska-Kotulecka, lekarz dentysta

Pracuje w samorządzie lekarskim od 2013 r. W VII kadencji była członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, sekretarzem Komisji ds. Lekarzy Dentystów, członkiem Komisji Etyki, Komisji ds. Praktyk Lekarskich oraz Rady Funduszu Samopomocy. W VIII kadencji pełni funkcje członka Prezydium ORL, przewodniczącej RFS, wiceprzewodniczącej Komisji ds. Praktyk Lekarskich, jest także delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Lekarze dentyści pracują najczęściej w indywidualnych praktykach lekarskich, w małych gabinetach. Dlatego jesteśmy grupą zawodową osamotnioną, pozbawioną siły dużej organizacji. Nie możemy liczyć na roczny urlop zdrowotny, uznanie chorób zawodowych czy wcześniejszą emeryturę. Jesteśmy również obarczani nowymi, nieracjonalnymi wymogami, które utrudniają prowadzenie praktyki. Izba lekarska powinna być otwarta dla każdego chętnego do współpracy lekarza, gdyż tylko silny samorząd jest w stanie skutecznie zwalczać przeszkody w naszej działalności zawodowej. Jako przewodnicząca RFS staram się pomagać lekarzom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Mój e-mail: m.topolska-kotulecka@oilwaw.org.pl

 

Dr n. med. Wojciech Popowski, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany od dwóch kadencji. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowo-szkoleniowej Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. W VIII kadencji pełni funkcje członka Komisji ds. Stażu Podyplomowego. Biegły w zakresie spraw prowadzonych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL w Warszawie.

Interesują mnie sprawy dotyczące współpracy WUM z OIL w Warszawie, a szerzej z samorządem lekarskim, w zakresie lepszego przygotowania zawodowego i ułatwienia startu młodym lekarzom, a także wypracowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi kariery zawodowej, od stażu podyplomowego i otrzymania prawa wykonywania zawodu po ustawiczne kształcenie oraz specjalizacje. W izbie będę dążył do uzyskania faktycznej autonomii Komisji ds. Lekarzy Dentystów, wzmocnienia jej przez przekształcenie
w komisję statutową, której przewodniczący nadzorowałby i koordynował pracę kolegów działających w różnych komisjach wspólnych dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Pozwoliłoby to na lepsze i sprawniejsze rozwiązywanie problemów lekarzy dentystów, uwzględniające specyfikę wykonywanego zawodu.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum