12 grudnia 2022

Na przestrzeni lat: O Tworkach nieznanych cz. I

Historia Szpitala Tworkowskiego, obecnie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, widziana z perspektywy końca XIX w. oraz dwóch wojen.

Ośrodki dla „głupich”

autor: ADRIAN BOGUSKI

„Z początku nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Po tej ostatniej ceremonii poznałem, iż byłem osądzony za szalonego. Zaszedł wóz nie bawiąc natrząsnąwszy trochę słomy, wsadzono mnie nań i tym sposobem zajechałem do szpitala głupich. Musiano powiedzieć starszemu, że nie byłem z rodzaju głupich szkodliwych, bo mi zaraz na pierwszym wstępie pęta z rąk zdjęto i osadzono w kącie bardziej do klatki niż izby podobnym”. Tak o szpitalu dla chorych psychicznie i o nich samych pisał Ignacy Krasicki w 1776 r. Ówczesny sposób postrzegania chorób psychicznych dziś uznajemy za obraźliwy. Warto dodać, że druga połowa XVIII w. uważana jest za okres, który przynosił pozytywne zmiany w postrzeganiu chorych psychicznie.

Od XII w. istniały przy parafiach schroniska, przeznaczone dla podróżnych i ludzi słabych, wymagających pomocy, do których zaliczano również osoby z zaburzeniami w sferze psychiki. Wówczas stanowiły one jedyną pomoc dla „głupich”. W XVI w. powstały co najmniej dwa szpitale dla chorych psychicznie. Jeden mieścił się w Krakowie, tuż obok szpitala dla zadżumionych i chorych na syfilis, w pobliżu cmentarza dla ściętych wyrokiem sądowym, i miał pełnić funkcje lecznicze. Drugi znajdował się w Gdańsku i był odbudowanym szpitalem miejskim. Według Tadeusza Bilikiewicza i Jana Gallusa posiadał osiem komór dla umysłowo chorych, które oczyszczano cztery razy w roku. Co gorsza, tylko wtedy kąpano i strzyżono chorych. W 1609 r. powstał pierwszy w Polsce klasztor bonifratrów, którego patron św. Jan Boży ponoć sam cierpiał na chorobę psychiczną. Zakon otworzył przytułki dla obłąkanych w Wilnie (1635) oraz Warszawie i Lublinie (1650).

Dopiero druga połowa XVIII w. Przyniosła rozwiązania prawne dotyczące chorych psychicznie. Ówczesna Komisja Policji miała obowiązek dbać o zachowanie praw obłąkanych, miała również być informowana o każdym przypadku obłąkania. Tzw. Inkwizytorzy, powoływani przez KP, wypytywali bliskich chorego o jakość jego życia, sen, o zachowanie i indywidualne zwyczaje. Potem swoje raporty przekazywali lekarzom, który decydowali o dalszym postępowaniu wobec chorego. Jeśli miał trafić do szpitala, kierowali go tam inkwizytorzy. Kolejna instytucja zajmująca się chorymi psychicznie powstała w 1688 r., również w Krakowie. Przy ul. Szpitalnej otwarto obiekt w całości przeznaczony dla obłąkanych. Miejscowi nazwali je „Szaloną Kamienicą”. Prowadziła działalność do 1821 r., czyli do okresu, w którym możemy mówić o powstaniu szpitali psychiatrycznych z prawdziwego zdarzenia.

Warszawska Lecznica dla Obłąkanych

O budowie dużego szpitala psychiatrycznego warszawskie środowisko lekarskie mówiło od lat 30. XIX w. Głównym rzecznikiem sprawy był psychiatra Adolf Mikołaj Rothe. Działał na rzecz utworzenia komitetów organizacyjnych, które zbierały pieniądze na budowę szpitala. Inicjatywę zrodzoną w środowisku lekarskim zniweczył jednak wybuch powstania styczniowego. Po upadku powstania sprawy szpitalnictwa przeszły pod ścisły zarząd carskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Carat powołał jednak Komitet Budowy Szpitala. Środki na wzniesienie placówki pochodziły od rządu oraz ze zbiórek wśród polskiego społeczeństwa.

Tworki były dopiero siódmym miejscem na liście branych pod uwagę lokalizacji ośrodka. W 1882 r. kupiono jednak 58 ha od Franciszka Kryńskiego. Po przygotowaniu terenu (który nie wszystkim członkom komitetu budowy przypadł do gustu; jeden nich określił go piaszczystą, torfiastą wydmą z rozległymi mokradłami i ubogą roślinnością) 17 lipca 1888 r. rozpoczęła się budowa szpitala. Nad planami szpitala pracowało aż sześciu architektów. Co ciekawe, trzech z nich zmarło w trakcie pracy nad projektem.

Powstała w trzy lata Warszawska Lecznica dla Obłąkanych w Tworkach była pierwszym szpitalem oświetlonym elektrycznością. Dziennikarz „Tygodnika Ilustrowanego” odwiedził ośrodek jeszcze przed otwarciem.

„(…) Osiem lamp łukowych, każda o sile 1,000 świec i 573 lampek żarowych siły od 5 do 25 świec, rozrzuconych po pawilonach, daje szpitalowi prawie słoneczne oświetlenie. Stacja elektryczna składa się z trzech motorów i trzech machin dynamo-elektrycznych systemu Edisona, czwarta zaś służy do wentylacji elektrycznej. Ta ostatnia odbywa się za pomocą 18 wiatraczków, z których każdy robi 2 tys. obrotów na minutę. Siła ta wypompowywa na godzinę 2,4 tys. metrów sześciennych zepsutego powietrza. (…) Zakład w Tworkach, imponujący swoim ogromem, posiada dwa oddziały: męski i żeński, oraz kolonię dla nieuleczalnych. Wzniesiony na suchym gruncie, przy lasku, z dala od fabryk, zapewnia chorym świeże powietrze, wewnętrzne zaś kosztowne urządzenia mają na celu dostarczenie im wszelkich wygód i uprzyjemnienie pobytu. Na całość szpitala składa się 12 domów murowanych mieszkalnych, kaplica, dwa gmachy mieszczące oddziały machin, stację elektryczną, kuchnie, pralnie, suszarnie, mieszkania dla służby oraz w dziedzińcu zabudowania gospodarskie. (…) Każdy pawilon tworzy całość, posiadającą łazienki, pokoje porad lekarskich, jadalnie, bawialnie itd. (…) Ogółem w Tworkach ulokować będzie można 316 chorych i 104 bardzo nieuleczalnych, w równej liczbie kobiet i mężczyzn” – napisał 24 października 1891 r. autor o inicjałach C.B.

Front szpitala zajmował budynek administracyjny, w którym znajdowały się również mieszkania dla lekarzy. Po prawej stronie budynków administracyjnych umieszczono tzw. setki, czyli pawilony przeznaczone dla pacjentów bezpłatnych, „czterdziestki” dla pacjentów finansujących w połowie swój pobyt oraz „dziesiątki” – o najwyższym standardzie, dla chorych opłacających w pełni swoje leczenie. Kolonia dla osób, które wówczas uznawano za przypadki nieuleczalnie, znajdowała się z drugiej strony lasku otaczającego gmach szpitala. Redaktor „Tygodnika Ilustrowanego” pisał, że oddalona była o pięć minut drogi od zakładu. Składała się z budynku administracyjnego oraz czterech budynków, w których można było pomieścić po 26 chorych.

Wydział gospodarczy szpitala wybudowano zgodnie z najnowocześniejszymi ówczesnymi standardami.

„Kuchnia ogrzewana będzie parą; składa się ona z wielkiego aparatu z trzema dużymi i ośmiu mniejszymi kotłami, w których woda zagotowywa się w 510 minut, dwóch przyrządów do gotowania kartofli, a ugotowanie jednego korca wymaga 8 minut czasu; oraz zwyczajnego pieca. Przy kuchni są dwie sale przeznaczone do dzielenia porcyj, co odbywa się na czterech stołach z marmurowemi blatami, ogrzewanemi, celem nieoziębiania potraw. Pralnia mechaniczna, w której od razu prać można 40 pudów bielizny, suszarnia i piekarnia posiadają najnowszego systemu maszyny i piece” – relacjonował C.B.

Dzięki rozwojowi nauki o psychiatrii chorzy mogli liczyć na fachowe leczenie i traktowanie, które nie pozbawiało ich człowieczeństwa. Niebawem po odwiedzinach przedstawiciela prasy do Tworek przeniesiono pacjentów ze szpitali św. Jana Bożego i Dzieciątka Jezus z Warszawy.

Do wielkiej wojny

Dyrektorem szpitala został Władimir Nikołajewicz Chardin, rosyjski psychiatra ze Szpitala Dzieciątka Jezus. Mimo oporu władz rosyjskich, do Tworek zabrał ze sobą wszystkie pracujące z nim siostry szarytki. W krótkim czasie przerobił na sale korytarze i służbówki. Tym sposobem zorganizował miejsca odseparowania dla agresywnych pacjentów. W sumie szpital wzbogacił się o 300 łóżek. Pierwszy dyrektor sprowadził do Tworek grube szkło okrętowe, odporne na próby rozbicia przez niektórych pacjentów. Placówka stała się miejscem nie tylko prowadzenia terapii. Chardin przyczynił się do powstania na jej terenie małej fermy, ogrodu warzywnego, sadu, szklarni oraz stawów rybnych – miejsc, w których zdolni do pracy pacjenci mogli wypełnić swój dzień pożytecznymi zajęciami.

Trzynastoletnie zarządzanie szpitalem przez rosyjskiego psychiatrę zakończyło się po donosie dr. Rafała Radziwiłłowicza, który zawiadomił władze w Petersburgu o odkrytych przez siebie malwersacjach finansowych administracji. W 1904 r. wakat po Chardinie objął Iwan Michajłowicz Szabasznikow, znany z procesu Józefa Piłsudskiego. Jako biegły psychiatra skierował późniejszego marszałka (któremu sposoby symulowania zaburzeń psychicznych przekazywał ponoć wspomniany Radziwiłłowicz) na obserwację szpitalną, czym uchronił go od dłuższego pobytu w ciężkim więzieniu.

W historii Szpitala Tworkowskiego Szabasznikow zapisał się przede wszystkim wybudowaniem na terenie parku szpitalnego cerkwi prawosławnej oraz zatrudnieniem pierwszej kobiety psychiatry – dr Wandy Wleklińskiej. Rok po zabójstwie księcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie skończył się okres rosyjski szpitala.

Gdy front zbliżył się do Pruszkowa, kierownictwo placówki na najwyższych dachach budynków, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, wywiesiło białe flagi. Mimo to 13 października na szpital spadły pociski z niemieckich baterii ustawionych w okolicach Helenowa. Dobę później dyrektor zarządził ewakuację szpitala. W nocy personel ustawił chorych i związał sznurami z prześcieradeł. Ruszyli piechotą do Warszawy. Rankiem dotarli do pustego więzienia mokotowskiego, gdzie znaleźli schronienie.

Po trzech tygodniach armia niemiecka cofnęła się w okolice Skierniewic, a pacjenci wrócili do Tworek. Nie pozostali jednak w szpitalu długo. 648 chorych wywieziono do szpitali w Moskwie, Tomsku, Winnicy, Połtawie, Orłowsku i Kazaniu. 137 osób z personelu wywieziono w głąb Rosji, 46 wstąpiło do armii, a 128 pozostało w Tworkach. Po wojnie lekarze oraz reszta personelu wrócili do Polski. Spośród wywiezionych chorych nie powrócił nikt.

Lata 20., lata 30…

W wolnej Polsce szpital przeszedł pod zarząd Ministerstwa Zdrowia Publicznego RP. Pierwszym polskim dyrektorem placówki został w maju 1919 r. Witold Aleksander Łuniewski. Prowadził kronikę szpitala, z której na początku lat 20. wyłania się obraz zdewastowanych Tworek, braku leków, pieniędzy, sprzętu, a nawet pościeli. W szpitalu dochodziło wówczas do strajków wywołanych zbyt niskimi pensjami pracowników.

„Zakład został pozbawiony wody, światła, wszelkiej obsługi. To, że zakład niewiele ucierpiał, należy zawdzięczać przede wszystkim ofiarnej pracy kilkunastu osób personelu lekarzom, wyższemu personelowi pielęgniarskiemu i świeckiemu, siostrom miłosierdzia… Strajkujących sanitariuszy zastąpili sprowadzeni saperzy oraz siostry Czerwonego Krzyża” – pisał Łuniewski w 1921 r.

Sytuacja poprawiła się w 1922 r., kiedy placówka otrzymała państwowe dotacje. Nadal była jednak ośrodkiem wymagającym dopłat od niektórych pacjentów. Za najuboższych potrzebujących pomocy płaciły ich gminy.

W tym okresie, w czasie pracy nad „Popiołami”, Tworki odwiedził Stefan Żeromski, szwagier dr. Rafała Radziwiłłowicza. Być może jego wizyta wiązała się z zawartym w powieści opisem bitwy pod pobliskim Raszynem. Warto dodać, że małżeństwo Radziwiłłowiczów miało posłużyć Żeromskiemu za pierwowzór bohaterów „Ludzi bezdomnych” – Judyma i Joasi.

W latach 20. wspólne badania doktorów Zbigniewa Mesinga i Józefa Handelsmana wniosły niemały wkład w pogłębienie wiedzy o organicznych zmianach tkanek nerwowych. Szpital został wyposażony w urządzenia do promieniolecznictwa oraz pierwsze aparaty rentgenowskie. Tworki mogły pochwalić się prowadzeniem szkoleń personelu pomocniczego. Wiele osób zatrudnionych do prostych prac zdobywało przez kilkanaście miesięcy pod okiem dyrektora coraz wyższe kwalifikacje i wykonywało zadania naczelnych pielęgniarek i pielęgniarzy. Siostry zakonne nie pełniły już funkcji pielęgniarskich, ale prowadziły aptekę i zajmowały się sprawami gospodarczymi. Z kronik dr. Łuniewskiego możemy jednak wyczytać, że w tamtym okresie (lata 20. i 30.) na 260 pacjentów w dawnej „setce” przypadało dwóch lekarzy, w „czterdziestce” zaś tyle samo specjalistów przypadało na 140 pacjentów.

Personel szpitala żył jednak nie tylko obowiązkami. W latach 30. dyrekcja organizowała zabawy i wieczory poetycko-dramatyczne, otwarto Dom Rozrywki, dzięki któremu imprezy odbywały się w dużych salach. Tam również zorganizowano kino.

„Niezniszczony”

W chwili wybuchu II wojny światowej na terenie szpitala przebywało 1185 chorych. Powszechna mobilizacja spowodowała, że większość mężczyzn pracujących w pawilonach męskich poszła na front. Pierwsze pociski spadły na placówkę już 1 września. Siedem dni później w pawilonie pierwszym powstał lazaret wojskowy, do którego po bitwie w lasach helenowskich trafiło 30 żołnierzy z Armii „Łódź”. W październiku szpital przeszedł w ręce niemieckie. Władze okupacyjne szpitala zwolniły 7 lekarzy i 16 osób nalężących do personelu, zarządziły przyjęcie 350 Niemców, około 150 Ukraińców, 400 jeńców i chorych Polaków ze szpitali na Górnym Śląsku.

W 1941 r. śmiertelność pacjentów wynikająca z niedostatku żywności wyniosła 30 proc. Głodzenie chorych było metodą wyniszczenia „nieużytecznych”, konsekwentnie realizowaną przez dyrektora szpitala Eugena Honettego (z zawodu księgarza). Pacjenci za każde niezgodne z oczekiwaniami nowej dyrekcji zachowanie karani byli zmniejszeniem racji żywnościowej lub niedogrzewaniem sal szpitalnych zimą.

Wtedy to zetknąłem się po raz pierwszy i ostatni z różnego rodzaju zaburzeniami wywoływanymi głodem, polegającymi nie tylko na wyniszczeniu organizmu oraz tzw. obrzękach głodowych, ale z wieloma przypadkami powikłań (…) ze śmiercią głodową, samozjadaniem własnych części ciała i niemal ludożerstwem włącznie” – wspominał dr Jan Gallus.

Na mapie polskich szpitali psychiatrycznych, w których Niemcy realizowali program T4 – „likwidacji życia niewartego życia” – Tworki stanowiły miejsce szczególne. W tym szpitalu bowiem nie dochodziło do bezpośrednich akcji eksterminacji chorych. Gallus w swoich notatkach dotyczących tamtego okresu napisał:  „Staraliśmy się przetrzymywać chorych jak najkrócej i leczyć ich jak najintensywniej, tym bardziej że raz po raz spotykaliśmy się z przypadkami niespodziewanego zabierania niektórych naszych chorych w nieznanym dla nas celu i kierunku. W ten sposób pewnego dnia zabrano ze szpitala wszystkich przebywających w nim pacjentów i pacjentki żydowskiego pochodzenia około 350 osób i wywieziono niby do Zakładu Psychiatrycznego Zofiówka w Otwocku, dokąd nigdy nie dotarli. Jak należy się domyślać, gdzieś po drodze zostali wymordowani”.

Tadeusz Nasierowski, autor opracowania „Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce”, uważa, że szpital w Tworkach służył Niemcom jako przykrywka dla innych zbrodni. Przykładowo, gdy rodzina zamordowanego chorego poszukiwała go, okupacyjne władze twierdziły, że pacjenta przewieziono do Tworek, gdzie zmarł.

Dzięki swojego rodzaju odmienności od innych szpitali psychiatrycznych likwidowanych przez Niemców i odwadze polskich lekarzy placówka w Tworkach dla niektórych członków Ruchu Oporu, działaczy społecznych i kulturalnych stała się schronieniem przed prześladowaniami okupanta.

W sierpniu 1944 r. chorych razem z personelem ewakuowano do obozu przejściowego w Pruszkowie. Przez tworkowski szpital w czasie wojny przeszło 5171 chorych. W czasie Powstania Warszawskiego szpital przyjął około 2, 6 tys. chorych ze Szpitala Dzieciątka Jezus, żoliborskiego szpitala powstańczego oraz zbiegłych z transportów. Pracownicy Tworek: Janusz Kosowski, Gustaw Liedtke i Franciszek Kłykoraz oraz Feliks Kaczanowski, wzięli udział w Powstaniu Warszawskim. Kaczanowski podczas akcji pomocy żoliborzanom doprowadził rannych razem z Zofią Kozicką ps. „Marta” do Tworek.

Honette opuścił szpital 16 stycznia 1945 r. Zrabował przedmioty chorych z depozytu oraz zawartość kasy szpitalnej. Następnego dnia Państwowy Szpital dla Psychicznie Chorych w Tworkach – jedyny w Polsce niezniszczony przez Niemców ośrodek zajmujący się chorymi psychicznie – został wyzwolony.

Źródła:

  1. Marcinów, Chłopodurna i smutnodurny, czyli nieznana historia polskiej psychiatrii, Wielkie pytanie.pl.
  2. Artomiuk, Lot nad kukułczym gniazdem – historia szpitala tworkowskiego, WPR nr 21–27, 2007.
  3. Gallus, Państwowy Szpital dla Psychicznie Chorych w Tworkach 193945, „Przegląd Pruszkowski”, Zeszyt 1/1983.
  4. Grzywa, Jak powstało napiętnowanie i błędne rozumienie chorób psychicznych?, Via Medica tom 15, nr 4, 211–219/2018.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum