9 stycznia 2017

Z Mazowsza

Nowy dyrektor w Płońsku

16 listopada dyrektorem płońskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został Paweł Obermeyer.

8 sierpnia Józef Świerczek zrezygnował z kierowania placówką, w związku z tym 27 września ogłoszono konkurs na dyrektora. Wygrał go Paweł Obermeyer. Obecny dyrektor sprawował już tę funkcję w latach 2001–2006, a bezpośrednio przed obecnym wyborem był społecznym doradcą starosty ds. szpitala, a potem pełniącym obowiązki dyrektora. Wcześniej m.in. sprawował funkcje radnego i członka Zarządu Gminy Nowe Miasto, radnego województwa mazowieckiego, radnego i wicestarosty powiatu płońskiego. Założył i prowadził NZOZ „Polium”, w latach 2007–2011 był dyrektorem Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie. pk

Nowocześnie w Instytucie Kardiologii

Instytut Kardiologii kupił aparat MiSeqDX firmy Illumina, który jest pierwszym na świecie sekwenatorem NGS (next-generation sequencing) przeznaczonym do diagnostyki medycznej. Jest to również pierwsze urządzenie tego typu w Polsce.

Nowe narzędzie umożliwi szybką i skuteczną analizę panelu złożonego z wielu genów, których defekt może być przyczyną rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. pk

Sto lat istnienia, tysiąc dni remontu Szpitala Klinicznego nr 2

Ponad sto lat działa Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej, obecnie Szpital Kliniczny nr 2 przy ul. Karowej. W ostatnim czasie został gruntownie przebudowany, prace trwały prawie tysiąc dni.

Gmach zmienił całkowicie wygląd zewnętrzny. Od ul. Dobrej, w miejscu starego budynku, powstała kilkukondygnacyjna część z nowoczesnym, przeszklonym wejściem głównym, mieszcząca rejestrację specjalistycznej polikliniki i poradnie. Także najstarszy, zabytkowy budynek od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego zmienił się w szklany, przestronny pawilon, w którym znajduje się izba przyjęć. Liczne zmiany i unowocześnienia wewnątrz budynków pozwoliły na zwiększenie liczby łóżek o 58, w tym 22 na odnowionym Oddziale Neonatologii i Patologii Noworodka. Obok zmodernizowanego Bloku Operacyjnego powstała Sala Nadzoru Poznieczuleniowego. Placówka, zapewniająca świadczenia medyczne III poziomu referencyjnego z zakresu ginekologii i neonatologii, wyraźnie polepszyła ich dostępność. Z szacunków dyrekcji szpitala wynika, że może on leczyć około 3,5 tys. pacjentek więcej każdego roku. Poprawiły się warunki bytowe pacjentek, warunki pracy personelu i zajęć dydaktycznych studentów WUM. Powierzchnia użytkowa placówki zwiększyła się o 30 proc., a jedna trzecia starej została przebudowana. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 65 mln zł.

Na terenie szpitala działają trzy kliniki WUM: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej oraz Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Szpital jest jednym z największych ośrodków leczenia noworodków w Polsce. Działają tu też oddziały: Onkologii Ginekologicznej i Mikroinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej. mkr

Współpraca na rzecz onkologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie podejmą współpracę.

Jej celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego oraz poszerzanie bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej. 19 października 2016 r. list intencyjny w tej sprawie podpisali – w obecności sekretarza stanu MZ Jarosława Pinkasa – rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i dyrektor COI prof. Jan Walewski.

Współpraca naszych instytucji ma umożliwić przede wszystkim stworzenie akademickiej onkologii w Warszawie – powiedział prof. Wielgoś. – Ministerstwo Zdrowia popiera to przedsięwzięcie, gdyż wspólne działanie leży w interesie wszystkich. Liczymy na konkretne wsparcie, które pozwoli nam zrealizować założenia listu intencyjnego. ach

Ustawa o działalności leczniczej w Trybunale Konstytucyjnym

Sejmik Województwa Mazowieckiego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją art. 59 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z tym przepisem samorząd terytorialny zobowiązany jest pokrywać straty netto zakładów opieki zdrowotnej, dla których jest organem założycielskim. Jeżeli nie ureguluje straty, musi zlikwidować zakład, którego zobowiązania i należności przechodzą na samorząd. Zdaniem radnych zapisy nakładają na samorząd terytorialny, w sposób ukryty i niedookreślony, obowiązek realizacji zadania publicznego bez wyposażenia w odpowiednie środki finansowe oraz pozbawiają prawa samodzielnego decydowania o zakresie i kierunkach finansowania tych podmiotów.

Dotacje dla mazowieckich szpitali

Radni Mazowsza zdecydowali o dodatkowym wsparciu finansowym dla mazowieckich szpitali – podaje Biuro Prasowe Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki oszczędnościom udało się wygospodarować w naszym budżecie blisko 16 mln zł. To duże pieniądze, które chcemy przeznaczyć na pomoc dla naszych szpitali i placówek kultury. Większość środków, bo aż 14,5 mln zł, trafi do wysokospecjalistycznych szpitali. Będą mogły kupić niezbędny sprzęt medyczny: aparaturę rentgenowską, echokardiografy, bronchoskopy czy gastroskopy. Część kwoty przeznaczymy także dla naszych placówek kultury na różnego rodzaju prace remontowe – podkreślił marszałek województwa Adam Struzik. Dofinansowanie otrzymają: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – 3,3 mln zł, Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER – ponad 1,8 mln zł, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu – 2,3 mln zł, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu – 67 tys. zł, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 1,9 mln zł, Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 1,1 mln zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 900 tys. zł, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – 640 tys. zł, szpital psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej – 200 tys. zł, Szpital Mazowiecki w Garwolinie – 257 tys. zł, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – 445 tys. zł, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach – 380 tys. zł, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie – 245 tys. zł, Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” – 220 tys. zł, Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej – 138 tys. zł, szpital w Dziekanowie Leśnym – 178 tys. zł, Szpital Kolejowy w Pruszkowie – 319 tys. zł, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – 58 tys. zł.

Super Lider w profilaktyce grypy

Eksperci docenili programy szczepień profilaktycznych, które od lat finansuje Józefów dla swoich mieszkańców.

Miasto, jako jedno z trzech w Polsce, otrzymało tytuł Super Lidera w profilaktyce grypy – podaje serwis internetowy Urzędu Miasta Józefów. Wyróżnienie zostało przyznane przez ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. To już kolejna nagroda dla Józefowa. W ubiegłym roku miasto otrzymało tytuł Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Józefów od lat szczepi swoich dorosłych mieszkańców przeciwko grypie. W ubiegłym roku inicjatywa objęła osoby powyżej 60. roku życia. Skorzystało z niego 517 józefowian, a na realizację programu wydano 15 tys. zł. W tym roku przeznaczono na ten cel więcej pieniędzy, bo 20 tys. zł. Miasto zdecydowało o obniżeniu kryterium wiekowego dla uczestników programu. Z darmowego szczepienia mogą skorzystać józefowianie kończący w bieżącym roku kalendarzowym 50 lat oraz starsi.

Lekarz i astronom patronem szkoły w Płońsku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku nosi teraz imię słynnego płońskiego lekarza i astronoma Jana Walerego Jędrzejewicza.

Patron został wybrany przez rodziców, nauczycieli, burmistrza i Radę Miasta Płońska. Uchwała w tej sprawie zapadła w kwietniu 2016 r., ale uroczystości związane z nadaniem szkole imienia astronoma i lekarza odbyły się podczas Dni Patrona Miasta Płońska Michała Archanioła.

Jan Walery Jędrzejewicz mieszkał w Płońsku w latach 1862–1887. Jest autorem pierwszego podręcznika astronomii w języku polskim, pt. „Kosmografia”.

Dzienna opieka w Grodzisku i Żurominie

1 października w grodziskim Szpitalu Zachodnim rozpoczął działanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Analogiczna placówka powstała również przy żuromińskim szpitalu.

DDOM to nowy rodzaj placówek medycznych przeznaczonych dla osób niesamodzielnych, w szczególności starszych niż 65-letnie, ze względu na stan zdrowia potrzebujących świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Opieka nad pacjentem w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatna i może trwać od 30 do 120 dni. pk

 

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum