15 grudnia 2017

Wręczenie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

U nas w samorządzie

Prawo wykonywania zawodu jest, obok dyplomu ukończenia uczelni medycznej, najważniejszym dokumentem, który zawsze będzie towarzyszył państwa pracy zawodowej – tymi słowami zwrócił się do młodych lekarzy Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, podczas uroczystości wręczenia dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” 4 listopada 2017 r. – Otrzymujecie go z rąk samorządu lekarskiego, samorządu będącego wartością i osiągnięciem naszego środowiska – podkreślił prezes Sawoni.

Podczas gali młodym lekarzom towarzyszyli ich bliscy. Obecni byli również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem na czele, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, a także członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Minister Radziwiłł, gratulując młodym lekarzom osiągnięcia ważnego etapu, jakim jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu, zaznaczył, że wciąż są dopiero na początku zawodowej drogi. – Nadal będziecie zdobywać wiedzę, nowe umiejętności. Proszę, nie zapominajcie o etyce i bądźcie dobrymi ludźmi dla tych, którzy powierzają wam swoje sprawy. Minister zdrowia w wystąpieniu nawiązał również do obecnej sytuacji w ochronie zdrowia, mówił o działaniach i planach resortu. Podkreślił rolę samorządu lekarskiego:
Chciałbym podziękować OIL w Warszawie za to, że jest merytorycznym partnerem w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, nawet wówczas, gdy poważnie różnimy się
w wielu sprawach. Dziękuję tym, którzy chcą uczestniczyć
w dialogu.
Młodym lekarzom gratulował również prof. Mirosław Wielgoś. – Wybraliście wspaniały zawód – mówił – ale wiąże się z nim odpowiedzialność. Postępujcie rozważnie, żeby zapewnić pacjentom poczucie bezpieczeństwa, jak najlepszą opiekę, ale też, by chronić siebie. Chciałbym, abyście swoje pasje, swoje powołanie realizowali w godnych warunkach. Rektor WUM podziękował prezesowi ORL w Warszawie za dobrą współpracę Izby z uczelnią i działania na rzecz społeczności lekarskiej.

Prezes Sawoni przypomniał, że Izba wspiera swoich członków w wielu obszarach. Przykładem pomoc prawna i socjalna, m.in. „becikowe” dla rodzin, w których urodzi się dziecko, ubezpieczenie OC zawarte w składce na samorząd lekarski, ale też szkolenia.  O tym, jak potrzebna jest wrażliwość na problemy chorego
i pamiętanie, jak intymne sprawy powierza on lekarzowi, mówił prof. Piotr Zaborowski. – Kochajcie swoich pacjentów, ale pamiętajcie, aby mieć swój azyl, dom, rodzinę i marzenia – apelował do młodych medyków. Podczas uroczystości prezes Andrzej Sawoni odebrał przyrzeczenie lekarskie od absolwentów zagranicznych uczelni medycznych.

Medykom, którzy uzyskali w roku akademickim 2016/2017 najlepsze wyniki egzaminu końcowego, Nagrody im. prof. Władysława Szenajcha przyznawane przez OIL w Warszawie wręczyli minister Konstanty Radziwiłł, prorektor WUM prof. Wojciech Braksator oraz wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów Marta Klimkowska-Misiak. Nagrodę za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymali: Michał Konwerski (90,40 pkt.), Anna Stochmal (88,89 pkt.), Aleksandra Siłka (88,89 pkt.), Magdalena Chojnowska (88,89 pkt.) oraz Klaudia Grabowska (88,38 pkt.). Za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego nagrodzono: Magdalenę Dąbkowską (88,66 pkt.), Joannę Janczewską (86,53 pkt.) i Sebastiana Wojtasika (84,54 pkt.).

Aktem kończącym spotkanie było wręczenie dokumentów PWZ, którego dokonali prof. Wojciech Braksator oraz członkowie ORL w Warszawie. Prawo wykonywania zawodu otrzymało 331 lekarzy i 131 lekarzy dentystów.

Powiedzieli „Pulsowi”

Michał Konwerski (najlepszy wynik LEK): – Otrzymanie prawa wykonywania zawodu to emocjonujący moment i bardzo przyjemne zwieńczenie okresu nauki – nie tylko studiów, ale także przygotowań do przygody z medycyną, które rozpoczynają się już w liceum, na długo przed maturą. To oczywiście też początek nowej, trudnej drogi i dalszej nauki. Zawsze, jak pamiętam, chciałem być lekarzem. Staż odbyłem w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Chcę specjalizować się w kardiologii.

Magdalena Dąbkowska (najlepszy wynik LDEK): – Staż, który odbyłam w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej w Warszawie, będę wspominała jako czas, kiedy nauczyłam się bardzo dużo. Jestem za to wdzięczna lekarzom, którzy opiekowali się stażystami. Otrzymanie prawa wykonywania zawodu jest na pewno poruszające. Złożyłam dokumenty na specjalizację z ortodoncji.

ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum