30 stycznia 2019

Grupa Balinta, czyli gdzie lekarz może uzyskać wsparcie

„Wierzymy, że lepiej mieć wiedzę o samym sobie i odczuwać ból, niż być ślepym na samego siebie i powodować krzywdę”.

Turlough Mills i Mike Smith

W  codziennej pracy lekarz spotyka się z sytuacjami wymagającymi dużej odporności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Towarzyszenie cierpiącemu człowiekowi, często o innym od naszego sposobie widzenia świata, innej konstrukcji psychicznej i odmiennym sposobie komunikowania się czy wreszcie różnym systemie wartości, wymaga uważnego wsłuchiwania się w wysyłane przez niego komunikaty.

Zadaniem lekarza jest interpretacja chaotycznych i czasem sprzecznych informacji o objawach, niejednoznacznych wyników badań. Jednocześnie lekarz konfrontowany jest z obawami pacjentów o własne zdrowie. Dodatkowo oczekuje się, by lekarz był kompetentny, empatyczny, cierpliwy, rozumiejący, wypoczęty, pogodny etc. To niemożliwe! Nic dziwnego, że praca lekarza jest tak wyczerpująca.

W latach 50. Michael Balint, lekarz i psychoanalityk, dostrzegł potrzebę stworzenia lekarzom warunków, w których mogliby bezpiecznie przyjrzeć się swoim reakcjom i uczuciom wobec niektórych pacjentów. Zorganizował pracownikom londyńskiej Kliniki Tavistock seminaria dyskusyjno-szkoleniowe, training-cum-research groups, których celem było przyjrzenie się złożoności relacji lekarz – pacjent z perspektywy psychologicznej.

Istotą grup Balinta jest stworzenie bezpiecznych warunków, by w atmosferze nieoceniania i otwartości lekarze mogli przyjrzeć się swojej relacji z pacjentami. Nad pracą grupy czuwa zwykle para lider – kolider, która moderuje tę pracę, tworzy atmosferę sprzyjającą dzieleniu się trudnymi doświadczeniami oraz analizuje toczący się w grupie proces.

Jednym z głównych założeń pracy w grupie Balinta jest to, że dochodzi w niej do odzwierciedlenia procesu zachodzącego w omawianej relacji. Zadaniem prowadzących jest właśnie trafne nazywanie tych zjawisk. Grupa pracuje w oparciu o osobistą historię jednego z uczestników. Jest on proszony o przedstawienie pacjenta.
Nie chodzi tu o usystematyzowany opis przypadku, lecz raczej o swobodną narrację, której celem jest przybliżenie pozostałym uczestnikom swojej relacji z chorym.
W dalszej pracy grupy pozostali uczestnicy odtwarzają wymyślone przez siebie scenki dotyczące omawianej relacji, z naciskiem na wczuwanie się, niejako wchodzenie w buty lekarza, pacjenta i innych ważnych postaci (członków rodziny, innych przedstawicieli personelu medycznego). Referent może spojrzeć na swój kontakt
z pacjentem jakby z zewnątrz, poszerzając swoją zdolność do współodczuwania uczuć i do refleksji.

Badania grup Balinta wykazały, że lekarze regularnie w nich uczestniczący łatwiej znoszą sytuacje stresowe, lepiej radzą sobie z zagrożeniami zawodowymi i trafniej rozpoznają emocje własne, a także pacjenta. Mają większe poczucie swych kompetencji i wyższy poziom empatii. Dzięki temu są bardziej zrelaksowani w pracy i czerpią z niej więcej satysfakcji.

Serdecznie zapraszamy.
Od stycznia 2019 r. spotykamy się w OIL w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18, w następujących terminach:

15 stycznia,       godz. 17–20

12 lutego,          godz. 17–20

12 marca,          godz. 17–20

9 kwietnia,        godz. 17–20

14 maja,            godz. 17–20

11 czerwca,       godz. 17–20

Szczegółowe informacje: m.matuszewska@oilwaw.org.pl

Anna Rudecka, Joanna Pazik

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum