30 stycznia 2019

Z Mazowsza

Nowi konsultanci

Powołano nowych wojewódzkich konsultantów medycznych.

W dziedzinie otorynolaryngologii wojewódzkim konsultantem został dr hab. n. med. Artur Niedzielski, a w dziedzinie medycyny ratunkowej lek. Wiesław Marszał. Do zadań konsultantów należy m.in. kontrola podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanego kształcenia i doskonalenia zawodowego. W województwie mazowieckim powołanych jest blisko stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia.

Onkologia w Siedlcach

Pod koniec 2018 r. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach otwarto  pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny.

Siedleckie Centrum Onkologii tworzą cztery oddziały szpitalne wyposażone w 21 łóżek każdy, przeznaczone do leczenia w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, duża przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewnią najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PETCT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa. Placówka zajmuje czteropoziomowy budynek o łącznej powierzchni ponad 7 tys. m2. Siedleckie centrum będące  jedynym tego typu ośrodkiem w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego wymagało inwestycji w wysokości ponad 112 mln zł. Środki pochodziły od samorządu województwa mazowieckiego oraz z funduszy unijnych.

O telemedycynie w Urzędzie Marszałkowskim

O możliwościach rozwoju telemedycyny dyskutowano podczas spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie.

Wzięli w nim udział reprezentanci Wolnego Kraju Związkowego Turyngii, Litwy oraz Mazowsza. Podczas posiedzenia podkreślano, że telemedycyna to dziś szansa na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwój współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami leczniczymi z różnych części Europy. Jednym z przykładów zastosowania telemedycyny jest projekt realizowany przez Szpital Nowowiejski w Warszawie  „Poprawa dostępności ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii – e-terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie”. Konsultacje telemedyczne prowadzone są przede wszystkim w następujących obszarach: poradnia zdrowia psychicznego, uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od narkotyków, seksuologia oraz nerwice i lęki.

Modernizacja w Siedlcach

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II zmodernizował swój Oddział Ortopedyczno-Urazowy. Samorząd Mazowsza przeznaczył na realizację projektu ponad 7,3 mln zł.

Zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 1338 m2. (w tym Pododdział Neurochirurgii). Zmieniono m.in. układ pomieszczeń i dostosowano je do aktualnych przepisów higieniczno-sanitarnych. Na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym udało się wygospodarować przestrzeń dla 56 łóżek, a na Pododdziale Neurochirurgii – 10.
Zakupiono też m.in. łóżka szpitalne, meble do sal dla pacjentów i gabinetów zabiegowych. Poza tym oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną: centralę intensywnego nadzoru, aparat USG, defibrylator, kardiomonitory itd. Natomiast nowy Pododdział Neurochirurgii będzie realizował niedostępne dotychczas w regionie siedleckim procedury neurochirurgiczne związane z leczeniem guzów i urazów pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego, guzów przysadki, zabiegi mikrochirurgii urazów nerwów obwodowych i splotu ramiennego, techniki małoinwazyjne w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa odcinka szyjnego (artroplastyka), mikrodyscektomię.

 

Nagroda The Distinguished Teacher Award

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska z Zakładu Ortodoncji WUM otrzymała nagrodę
The Distinguished Teacher Award, przyznawaną corocznie przez Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne wyróżniającemu się europejskiemu wykładowcy.

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska jest pierwszym polskim ortodontą, który został uhonorowany tą nagrodą. O nagrodę wnioskuje Zarząd Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Z jej przyjęciem wiąże się wygłoszenie wykładów na dwóch uniwersytetach europejskich.

Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne jest najstarszym i największym towarzystwem ortodontycznym w Europie. Zostało założone w 1907 r., a jego siedziba mieści się w Londynie. Wydaje czasopismo impaktowane („European Journal of Orthodontics”) i organizuje doroczne kongresy ortodontyczne w różnych krajach europejskich. ETO współpracuje z narodowymi towarzystwami ortodontycznymi w Europie,  także z Polskim Towarzystwem Ortodontycznym, którego prezesem jest dr hab. n. med. Ewa Czochrowska.

Powstanie Dom Ronalda McDonalda i przedszkole WUM

Rektor WUM prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz przedstawiciele zarządu Fundacji Ronalda McDonalda – prof. Adam Jelonek i Katarzyna Nowakowska, podpisali akt notarialny użyczenia fundacji przez uniwersytet działki budowlanej przy ul. Trojdena.

Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Powstanie na niej Dom Ronalda McDonalda – bezpłatny hotel dla rodzin i opiekunów małych pacjentów szpitala oraz przedszkole dla dzieci pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na IV kwartał 2019 r. Warszawski Dom Ronalda McDonalda będzie drugim tego typu obiektem prowadzonym przez fundację w Polsce.

Nagrody ministra

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył coroczne wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne.

Laureatami zostali m.in.: prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz dr Aleksandra Wesołowska z Kliniki Neonatologii WUM. Badaczka została nagrodzona za promocję karmienia piersią i badania związane z terapią żywieniową wcześniaków.                                                 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum