4 października 2002

Gorący temat

Koleżanko, Kolego!

Jeśli chcesz wpłynąć na podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyślij załączone do „Pulsu” kartki pocztowe, podpisz się, dostaw pieczątkę z adresem lub wpisz adres, naklej znaczek i wyślij!
Możesz też wysłać listy do polityków z naszej strony internetowej!
www.warszawa.oil.org.pl

Pan
Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Pan
Marek Borowski
Marszałek Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8 00-902

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
ul. Wiejska 4/6/8 00-902

Pan
Mariusz Łapiński
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-923 Warszawa

Zwracam się o podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej od dochodów indywidualnie, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zwracam się o zmianę przepisów rozdziału 3 Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym „Składka na ubezpieczenie zdrowotne”, tak aby wzrost składki nie powodował dodatkowego obciążenia podatkowego ubezpieczonych.
Zwracam się o spowodowanie wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych grup społecznych, których składkę finansuje budżet państwa.
Zwracam się o spełnienie wszystkich trzech postulatów łącznie.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej. Nasz nowy adres: www.warszawa.oil.org.pl

Archiwum