20 października 2002

Leszek Łazar Kandydat do Sejmiku Mazowieckiego

Leszek Łazar
Kandydat do Sejmiku Mazowieckiego z listy Unii Polityki Realnej z Warszawy Ochoty

Od trzydziestu lat lekarz;
 Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1971).
Specjalista chirurg w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego na Ochocie.
 Program:
Jestem lekarzem, stad punkt widzenia

  • Chciałbym zająć się szeroko rozumianą problematyką zdrowia w ramach samorządu – promocją, profilaktyką, leczeniem.
  • Działania zmierzające do integracji lekarzy w województwie
  • Działania na rzecz pacjentów w poprawie dostępności do lekarzy
  • Sieć internetowa lekarska
  • Informatyzacja służby zdrowia.

Archiwum