1 października 2002

Ryszard Wolff Kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego

Ryszard WOLFF
Kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego. Kandyduje z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP, okręg ostrołęcko-siedlecki

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1979).Lekarz rodzinny, internista. Specjalista organizacji ochrony zdrowia. Kierownik NZOZ „Zdrowie” w Ostrowi Mazowieckiej. Inicjator wdrażania reformy ochrony zdrowia w mieście, współzałożyciel pierwszego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. 20-letni staż pracy w publicznej służbie zdrowia.
Doświadczenie samorządowe – trzy kadencje w samorządzie miasta, jako:

 • przewodniczący komisji zdrowia,
 • przewodniczący komisji finansowej,
 • członek zarządu miasta.

Program:
Mazowsze – nowoczesne, piękne, bezpieczne
Człowiek największą wartością!
Będzie zmierzał do:

 • poprawy jakości życia społeczności lokalnej,
 • wzrostu bezpieczeństwa obywateli,
 • poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej,
 • skutecznej promocji zdrowia,
 • poprawy stanu środowiska na-turalnego,
 • rozwoju gospodarczego regionu,
 • przeciwdziałania bezrobociu,
 • pomocy rodzinom najuboższym i najbardziej potrzebującym,
 • zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • walki z patologiami społecznymi,
 • pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • poprawy sytuacji osób starszych.

Archiwum