17 października 2002

U nas w samorządzie

Kolego, daj szansę izbie
„Nowe prawo” jest dokumentem państwowym i od dnia 1 stycznia 2003 r. będzie jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na obszarze naszego kraju, na podstawie przyznanego prawa wykonywania zawodu przez właściwą okręgową radę lekarską, zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r.


Ładysław Nekanda-Trepka

Izba apeluje
Ze względu na konieczność przerejestrowania i wystawienia nowych dokumentów jeszcze dla kilku tysięcy lekarzy/lekarzy stomatologów, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie apeluje do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy zamierzają nadal wykonywać zawód na obszarze naszego kraju, a którzy dotychczas nie dokonali czynności rejestracyjnych, o jak najpilniejsze zgłoszenie się do Izby i złożenie lub uzupełnienie właściwych dokumentów.
Dokładne informacje dotyczące organizacji pracy Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu oraz dokumentów niezbędnych do złożenia lub uzupełnienia, które powinny być w aktach osobowych lekarza, znajdują się w numerze (85) 5S-2002, str. 16 i w numerze (86/87) 6/7-2002 str. 32, 88/89 2002 Biuletynu „Puls”.

Komisja Rejestru Lekarzy i Prawa Wykonywania Zawodu
bardzo prosi wszystkich lekarzy, którzy otrzymali zawiadomienia, o odbiór nowych dokumentów (prawa wykonywania zawodu ) w Biurze Rejestru OIL, Grójecka 65A, pok. 7, pon.-czw. w godz. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.00. Bardzo prosimy o przynoszenie ze sobą umów o wystawienie zezwoleń ZUS-ZLA. Jeśli ktoś takiej umowy, nie zawarł, nowy numer przydzielany jest w Biurze Rejestru. Prosimy też wszystkich lekarzy, którzy nie złożyli kompletu dokumentów do „Nowego Prawa”, o kontakt z Biurem Rejestru osobiście lub telefonicznie – 822-02-83.

Konrad Pszczołowski

Archiwum