21 stycznia 2003

Apel Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych

Apel Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych do Koleżanek i Kolegów lekarzy stomatologów oraz osób kierujących placówkami służby zdrowia, które realizują świadczenia stomatologiczne w ramach podpisanych umów z regionalnymi kasami chorych

Informacje, które docierają do nas z różnych stron kraju, budzą szereg obaw co do najbliższej przyszłości, jaka czeka świadczeniodawców usług stomatologicznych oraz pacjentów. Są to sygnały najczęściej nieoficjalne (…)

Informacje te są następujące:

1. W roku 2003 nie będzie więcej środków na stomatologię, niż miało to miejsce obecnie, a wręcz przeciwnie – mają one zostać ograniczone.
2. Podstawowa wartość kwotowa 1 punktu w rozliczeniach świadczeń stomatologicznych ma wynosić ok. 6.5-7,0 gr.
3. Świadczenia realizowane dla dzieci i młodzieży (jeżeli będą występować oddzielnie, co jest wątpliwe) rozliczane będą podobnie.
4. Szeroko pojęta specjalistyka ma być kontraktowana – ok. 8,0 gr. za punkt.
5. Zaoszczędzone w ten sposób środki, mają być przeznaczone na inne działy medycyny, ewentualnie – na zakontraktowanie dodatkowej liczby świadczeń u tych świadczeniodawców, którzy do tej pory z kasami chorych nie współpracowali.
6. Dotychczasowe umowy przestaną obowiązywać najprawdopodobniej po 31.12.2002 r., a najpóźniej – z dniem 1.04.2003 r.
7. Na początku roku (po uchwaleniu ustawy o ubezpieczeniu w NFZ), zostaną rozpisane nowe konkursy.
8. Jednym z ważniejszych kryteriów będzie wyposażenie – sprzęt im nowszy, tym większa szansa na kontrakt – a to ma być weryfikowane na podstawie informacji zawartych w ankietach, które na początku października 2002 r. rozsyłane były do obecnych świadczeniodawców.
9. Wstępem do opisanych zmian mają być aneksy do umów, rozsyłane do końca 2002 r.
10. NFZ w roku 2003 nie będzie płacił za przekroczenia ilości zakontraktowanych świadczeń.
(…) Apeluję o konsolidację i zwarcie szeregów w obronie praw pacjentów i możliwości funkcjonowania świadczeniodawców w systemie. Trudno bowiem liczyć w roku 2003 na poprawę dotychczasowych warunków współpracy i doskonalenie już funkcjonującego modelu opieki stomatologicznej. (…)
Informacje, o których mowa docierają do świadczeniodawców w różnych regionach kraju i powodują, iż łączą się oni w mniej lub bardziej formalne grupy, których zadaniem jest ustalenie jednolitego frontu obrony własnych interesów, jak również – lub przede wszystkim – szeroko pojęte dobro pacjentów.
Przykłady takich działań znajdą Państwo na terenie działania Bielsko-Bialskiej Izby Lekarskiej, Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Częstochowskiej OIL i wielu innych. (…)
Jedyną możliwością, aby te działania przyniosły oczekiwane rezultaty, jest udzielenie pełnomocnictw koordynatorom, często poświadczonych notarialnie (zależy to od statusu prawnego koordynatora) – np.: związkom pracodawców, przedstawicielom świadczeniodawców w powiatach lub województwach, czy – Polskiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Koordynatorzy wezmą na siebie ciężar prowadzenia negocjacji z płatnikiem i będą starali się nie dopuścić do pogorszenia obecnie też trudnej sytuacji świadczeniodawców.
Na terenie działania Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych rolę koordynatora może pełnić Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, reprezentowane przez: dr. Antoniego Stopę – członka Komisji Rewizyjnej, dr. Andrzeja Stopę – wiceprezesa i dr. Roberta Stępnia – prezesa PSLSKCh. (…)
Mam nadzieję, że zechcą Państwo przyłączyć się do nas.

Z poważaniem

Robert STĘPIEŃ
Tel. kontaktowy: 0 601 762 680

Archiwum