13 stycznia 2003

Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów – Rytro 2002

W dniach 6-8 grudnia w Rytrze k. Nowego Sącza, przepięknym zakątku naszego kraju, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów.

Organizatorami byli: Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Koło Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Nowym Sączu i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Patronat honorowy przyjęli kol.: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Konstanty Radziwiłł, i prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Marek Ziętek. Okręgową Radę Lekarską w Warszawie reprezentowali kol.: Janusz Bugaj, Ryszard Majkowski i – piszący te słowa – Roman Olszewski.
W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja naukowa Koła PTS w Nowym Sączu, drugi – poświęcony był problemom zawodowym.

Tematy poruszane na sesji:
1) Wpływ prawa unijnego na rynek usług medycznych w krajach UE.
2) Dostosowanie prawa polskiego do wymogów dyrektyw UE (tzw. dentystycznych).
3) Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy stomatologów – propozycje Zespołu NRL ds. Autonomii Lekarzy Stomatologów.
4) Kształcenie specjalizacyjne w UE.
5) Kształcenie podyplomowe (ustawiczne i specjalizacyjne) lekarzy stomatologów w Polsce – problemy.
6) Powszechne ubezpieczenie zdrowotne a Narodowy Fundusz Zdrowia (zasady kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2003). Kasy chorych – ocena UNUZ.
7) Rzeczywiste koszty świadczeń stomatologicznych a zapłata za nie w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obrady były długie i burzliwe. Koledzy organizatorzy zadbali również o program rekreacyjno-rozrywkowy, który miał na celu jeszcze skuteczniejszą integrację naszego środowiska. Było więc spotkanie koleżeńskie przy świecach, wieczór umilał sympatyczną muzyką zespół naszych kolegów „Dentists Band”, a na zakończenie – biesiada góralska nad potokiem w „Chacie u Stacha”.

Organizatorom należą się słowa uznania za trud i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie konferencji.

Roman OLSZEWSKI
przewodniczący
Komisji Stomatologicznej

Archiwum