8 stycznia 2003

Okiem rewizora

Bardzo dziękuję wielu Koleżankom i Kolegom, którzy wysyłają do mnie i do kol. Wilmowskiej SMS-y, dzwonią i piszą. Przekazują różne uwagi, proszą o wyjaśnienie wielu spraw. Komisja Rewizyjna nie ustaje w pracy. Podjęliśmy się funkcji w samorządzie i wykonamy, co do nas należy, ale nie wyciągamy wniosków bez rzetelnego zbadania wszystkich dokumentów i – co najważniejsze – bez wysłuchania wszystkich stron.

Myślę, że pierwsze konkretne wnioski przedstawimy na zjeździe, w marcu. To najwyższe gremium. Do grudnia podsumowaliśmy naszą roczną działalność. Przeprowadziliśmy pięć kompleksowych kontroli. Odbyło się siedem posiedzeń plenarnych. Nie zakończyliśmy jeszcze analizy zakupów środków trwałych. Znowu konieczny jest biegły. Gościliśmy też wiceprzewodniczącego korporacji biegłych rewidentów. Uczymy się więc stale, razem z kolegami z Prezydium Rady, których zawsze zapraszamy.

Wiadomo, czym zajmiemy się w roku 2003.
MEDBROKER Spółka z o.o., założona przez Okręgową Radę. Miały być korzyści. Na razie są straty. Czy utopiono nasze pieniądze? A może są do odzyskania. Zobaczymy! Wiadomo, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmieniło Zarząd Spółki. Kontrola nasza będzie wyczerpująca.

Zakład Informacyjno Kolportażowo Wydawniczy. Na ostatnim Prezydium, przed świętami, pokwitowałem odbiór materiałów od kol. Pszczołowskiego (szef zakładu). Pisze on o możliwych „stratach, manipulacjach, niegospodarności”. Idzie o przychody z reklam. Czy interes kolportażowy z Naczelną Izbą jest dla nas korzystny? (otrzymujemy „Puls” razem z „Gazetą Lekarską”). Natychmiast wkraczamy. Wyjaśnimy.

– Skontrolujemy spotkania organizowane przez ORL. Dotrzymam obietnicy dotyczącej analizy kosztów uroczystości wręczenia dokumentów „Prawo wykonywania zawodu” młodym lekarzom. Zgodnie z zapowiedzią w grudniowym „Pulsie”.

– Wyjaśnienia wymagają prace zlecone swoje (pracowników izby) i obce. Wyjaśnimy.

– Przyjrzymy się też wykorzystaniu środków przez Komisję Bioetyki.

To jest pięć ważnych tematów. Pewnie wyskoczy też coś „bieżącego”. O wszystkich wynikach i ustaleniach nasz elektorat zostanie poinformowany.
Najwyższa Izba Kontroli wkroczyła do naszej izby. Idzie o pieniądze budżetowe – na zadania zlecone przez administrację rządową (m.in. staże i prawa wykonywania zawodu). Wnioski przedstawię Czytelnikom w lutym, po przeczytaniu protokołu. Również wkrótce ma nastąpić (zgodnie z naszymi postulatami) badanie finansów Izby przez biegłego rewidenta. Czy nie za dużo kontroli? Nie. To są pieniądze z obowiązkowych składek marnie zarabiających lekarzy i wszystko musi być jasne. I będzie.

Ustalono, że najbliższy zjazd, tzw. budżetowy, ale nie tylko, odbędzie się 29 marca br. Komisja Rewizyjna będzie dobrze przygotowana. Zgłosimy szereg wniosków, a Czytelnicy „Pulsu” i oczywiście delegaci zostaną wcześniej poinformowani.

Adam GALEWSKI
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
tel. 0-604 454 644

(tel. wiceprzewodniczącej
Hanny Wilmowskiej: 0-601 957 637)

Archiwum