15 stycznia 2003

W radomskiej delegaturze

Mandaty radnych dla lekarzy w Radomiu

W wyniku październikowych wyborów samorządowych troje lekarzy zasiadło w Radzie Miejskiej w Radomiu. Mandat radnego otrzymali: Teodora Słoń, Andrzej Burski i Stefan Fundowicz.

Teodora Słoń jest lekarzem internistą, kierownikiem przychodni na osiedlu Południe. Wiosną 2002 r. w plebiscycie lokalnych mediów otrzymała tytuł „Mój ulubiony lekarz”. W wyborach samorządowych startowała z listy ugrupowania Radomianie Razem. Jest to jej druga kadencja w Radzie Miejskiej w Radomiu.

Andrzej Burski, dr nauk medycznych, ordynator oddziału wewnętrznego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym i jednocześnie, od wiosny 2001 roku, p.o. wicedyrektora do spraw medycznych w RSS. Kieruje radomskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Startował z listy SLD i został radnym na trzecią kadencję. W latach 1989-1991 był posłem na Sejm.

Stefan Fundowicz jest lekarzem pediatrą, kierownikiem przychodni na osiedlu Borki. Będzie to jego trzecia kadencja w Radzie Miejskiej w Radomiu (z listy komitetu Radomianie Razem).

W 28-osobowej Radzie Miejskiej lekarze są liczącą się grupą, jednak prym wiodą nauczyciele, którzy stanowią 25 proc. składu Rady.

Powyborcza rezygnacja

Dr n. med. Marek Stępień zrezygnował z funkcji z-cy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu. Decyzja ta jest konsekwencją uzyskania przez niego (z listy SLD) mandatu radnego Sejmiku Mazowieckiego. Marek Stępień pozostanie natomiast ordynatorem oddziału chirurgii dziecięcej.
Nowy z-ca dyrektora szpitala na Józefowie zostanie wyłoniony w drodze konkursu. WSS jest placówką nadzorowaną przez mazowiecki urząd marszałkowski.

Najpierw zmiana składu komisji, potem konkurs

Nowy wicedyrektor do spraw medycznych zostanie wyłoniony również w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Obecnie funkcje tę pełni dr n. med. Andrzej Burski, radny Rady Miejskiej w Radomiu, jednak Zarząd Miasta (któremu podlega RSS) od kilku miesięcy próbuje znaleźć osobę, która objęłaby to stanowisko na stałe. Niepowodzeniem zakończył się pierwszy konkurs, gdyż żaden z kandydatów (Magdalena Napora-Grabowska i Jacek Burski) nie uzyskał wystarczającego poparcia komisji konkursowej. Nim odbędzie się nowy konkurs, radni chcą zmienić skład komisji, obecnie bowiem zasiadają w niej przedstawiciele władz miasta poprzedniej kadencji.

Jubileusz

10-lecie działalności obchodziła Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej. Placówka funkcjonuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i sprawuje opiekę m.in. nad dziećmi z porażeniem mózgowym, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, uszkodzeniami i wadami ośrodkowego układu nerwowego, niedowładami i zespołem Downa. Z poradnią współpracują specjaliści oraz rodzice. Kierowniczką placówki (i założycielką) jest dr Irmina Szczerbińska-Darmas. Z pomocy poradni skorzystało już ponad 2000 dzieci.

Komunikaty

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów zaprasza wszystkich lekarzy na posiedzenia, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Delegatury.

***
Rada Funduszu Samopomocy prosi lekarzy z terenu d. województwa radomskiego, którzy starają się o zapomogi i pożyczki bezzwrotne, o kierowanie podań w sprawie pomocy finansowej na adres Delegatury Radomskiej OIL: 26-600 Radom, ul. Tetmajera 13.

Delegatura Radomska

ul. Przerwy-Tetmajera 13,
26-600 Radom,
tel. 0 (prefix) 48 331-36-62,
fax 0 (prefix) 48 331-17-30,
godz. pracy 8.00-15.00.

Archiwum