24 lutego 2003

Biuro Pośrednictwa Pracy informuje

Biuro Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów Medycznych przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie istnieje już dwa lata. Funkcjonowanie BPP jest nierozerwalnie związane z działalnością OIL na rzecz środowiska lekarskiego.
Wpływające oferty pracodawców są rejestrowane i przekazywane zgodnie z oczekiwaniami Kolegów szukających pracy. Nasze Biuro stara się uwzględniać wymagania zarówno jednej, jak i drugiej strony. Przyjmujemy oferty kontrahentów krajowych i zagranicznych – stale rozszerzamy naszą działalność.
Początki naszej działalności były trudne – pojedyncze oferty pracy; teraz mamy stały kontakt z oferentami – zarówno z krajów europejskich, jak i z krajów Afryki. Nawiązaliśmy też kontakty z ambasadami Rzeczypospolitej, które przekazują nam czasami ciekawe propozycje (np. kontrakt dla osobistego lekarza emira Kataru).
Zdajemy sobie sprawę z wielkiej determinacji osób decydujących się na pracę za granicą, w krajach obcych kulturowo i obyczajowo. Są to trudne decyzje, podyktowane koniecznością ekonomiczną. Dla wyjaśnienia: pensja kontraktowa w krajach Europy to ok. 6 tys. euro, w krajach Afryki ok. 2-4 tys. dolarów.
Przestrzegamy Kolegów przed ofertami firm consultingowych, żyjących z pośrednictwa, które pobierają czasem nawet 50% z oferowanej sumy.
Chcę też wyrazić zdziwienie spowodowane artykułem w „Gazecie Lekarskiej” – nie był to artykuł sponsorowany, wystawił zaś laurkę jednemu z dealerów znanej firmy consultingowej.
Pisząc o działalności BPP, chcę przybliżyć Koleżankom i Kolegom nasze problemy. Z wielką troską odnosimy się do zgłoszeń ok. 50 Kolegów, którzy ukończyli staż i szukają pracy, mogącej pozwolić im na dalsze kształcenie zawodowe. Ofert dla nich niestety nie mamy. Kolegów tych, w początkach ich kariery zawodowej, pozostawiono własnemu losowi.
Drugi problem to narastająca ilość bezrobotnych stomatologów, też niewspółmierna do ofert pracy. Usiłowanie BPP stworzenia – w kooperacji z Departamentem Logistyki Ministerstwa Pracy – programów pomocy spełzły na niczym: „województwo mazowieckie nie kwalifikuje się do przyznania funduszy pomocowych z Banku Europejskiego ze względu na niski wskaźnik bezrobocia”.
W załączeniu przedstawiam statystykę ze sprawozdania BPP, którą przekazujemy do Departamentu Polityki Rynku Pracy Ministerstwa Pracy.
Rok 2002 r.:

  • liczba osób wpisanych do ewidencji – 355;
  • liczba pozyskanych ofert pracy – 398 (w kraju), 82 (za granicą).

lek. med. Andrzej MORLIŃSKI
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum