14 lutego 2003

KANCELARIA RADY MINISTRÓW Komunikat z 21 stycznia 2003 r.

KANCELARIA RADY MINISTRÓW
Komunikat z 21 stycznia 2003 r.

w sprawie dalszej obsługi pożyczki udzielonej w 2000 r. kasom chorych.
W marcu 2000 r. minister finansów udzielił wszystkim kasom chorych pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1 mld zł. Zgodnie z art. 169i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – pożyczka miała być spłacona w okresie 5 lat.
W 2001 r. minister finansów zawiesił obsługę tej pożyczki do końca 2002 r.
Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem spłat w 2003 r. kasy chorych powinny wznowić spłacanie pożyczki. Planowano, że spłata wyniesie połowę kwoty: 821.549.167 zł, tzn. około 410 mln zł.
Minister zdrowia w porozumieniu zawartym 15 stycznia br. z przedstawicielami związków zawodowych okupujących siedzibę Śląskiej Kasy Chorych zobowiązał się wystąpić do Rady Ministrów o umorzenie pożyczki.
Rada Ministrów stwierdziła, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej decyzji.
Rząd uznał jednak za niezwykle ważne zapewnienie płynności finansowej systemu ochrony zdrowia.

W związku z tym Rada Ministrów postanowiła:

1. zobowiązać Komitet Rady Ministrów do pilnego przygotowania projektu ustawy prolongującej spłatę omawianej pożyczki przez kasy chorych oraz następcę prawnego kas – Narodowy Fundusz Zdrowia – do końca marca 2007 r.

2. Rada Ministrów postanowiła, że łączna spłata pożyczki przypadająca na rok 2003 wyniesie jedynie około 100 mln zł (…) i zostanie dokonana w IV kwartale przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Archiwum