8 lutego 2003

Programy profilaktyczne w stomatologii

Chyba wszyscy dostrzegamy zagrożenia dotyczące stomatologii akademickiej, wysokospecjalistycznej – zarówno zewnętrzne, w najszerszym rozumieniu, jak i wewnętrzne, wypływające z naszego środowiska: w strukturach uczelnianych, przede wszystkim zaś w samorządzie zawodowym, w towarzystwach naukowych, w nadzorze specjalistycznym.
Jako osoby pełniące odpowiedzialne funkcje musimy sobie zdawać sprawę z wagi wygłaszanych przez nas opinii i podejmowanych decyzji. Od kilkunastu lat mamy demokrację i wolno nam wyrażać różne sądy,
z drugiej jednak strony opinie te nie tylko mogą, ale czasami nawet powinny spotykać się z oceną, a jeżeli trzeba – z krytyką.
Przykłady:
– zagrożeniem dla specjalizacji jest niewystarczająca liczba kursów organizowanych przez jednostki: w niektórych specjalizacjach spowodowana chaosem informacyjnym, w innych – błędnymi decyzjami specjalistów krajowych;
– zagrożenie dla samorządności zawodowej stanowi gra interesów poszczególnych osób, która dominuje nad szeroko pojętym dobrem ogółu;
– największe zagrożenia dotyczą stomatologii akademickiej – są one związane z:
a) akredytacją przez Państwową Komisję Akredytacyjną,
b) rozbieżnością interesów uczelni państwowych i prywatnych szkół licencjackich,
c) niebezpieczeństwem upadku lub częściowej degradacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, w wyniku dość złożonych procesów zachodzących w Prezydium Zarządu Głównego,
d) niebezpieczeństwem upadku naszych dwu czołowych czasopism: „Czasopismo Stomatologiczne” i „Protetyka Stomatologiczna”.
Konsekwencją tego może być między innymi zahamowanie awansu naukowego na poziomie centralnym.
Niezbędne jest pilne podjęcie tej tematyki, ponieważ z wielu względów sprawy te nie są obojętne. W związku z tym zapraszam wszystkich Państwa na dwa kolejne spotkania (znalazłem możliwość sfinansowania ich przez sponsorów):
1. w lutym – przy okazji konferencji poświęconej ozonoterapii w stomatologii; odbędzie się ono w Sali Senatu w budynku Rektoratu AM, ul. Żwirki i Wigury 61.
2. w kwietniu (10-12.04.2003) – na konferencję zorganizowaną w związku z Targami Dentexpo 2003 w Pałacu Kultury w Warszawie.

Janusz PIEKARCZYK

Fragmenty wypowiedzi rektora AM, prof. dr. hab. Janusza Piekarczyka, otwierającej „Ogólnopolskie sympozjum stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej na przełomie tysiącleci”.

Archiwum