1 marca 2003

Minister zdrowia zarządził kontrolę w pogotowiu ratunkowym

Specjalna komisja powołana przez ministra Marka Balickiego skontroluje funkcjonowanie pogotowia ratunkowego. Wyniki kontroli mają służyć podjęciu działań zmierzających do poprawienia funkcjonowania opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia zdrowia i życia.

Minister zdrowia Marek Balicki powołał 19 stycznia br. specjalną komisję, która zbada organizację i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Kontrola obejmie kilkanaście zakładów opieki zdrowotnej z terenu kilku województw. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Minister zapowiedział, że skontrolowane będą zakłady opieki zdrowotnej, w których doszło do nieprawidłowości przy ratowaniu życia pacjentów, opisane w ostatnich tygodniach przez media. Przyznał, że informacje o uchybieniach w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach docierały ostatnio także do ministerstwa. Jednak bezpośrednim powodem tej decyzji miało być doniesienie „Gazety Wyborczej” o tym, jak pacjent z zawałem serca w drodze z Wyszogrodu do szpitala w Płocku musiał przesiadać się z karetki do karetki. To skłoniło szefa resortu zdrowia do „podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”.
Według ministra Marka Balickiego, „w większości przypadków w Polsce pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia jest udzielana prawidłowo, ale nawet niewiele przypadków, które niepokoją opinię publiczną, niepokoi również ministra zdrowia”. „Obecne przepisy prawa, a w szczególności ustawa o ZOZ-ach, w sposób jasny i niebudzący wątpliwości mówi, jakie są obowiązki poszczególnych zakładów, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy. Artykuł siódmy mówi, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia” – powiedział minister zdrowia na konferencji prasowej.

Szefem komisji został wiceminister zdrowia Andrzej Kosiniak-Kamysz. W jej skład wchodzą, oprócz pracowników ministerstwa zdrowia, konsultanci krajowi w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny ratunkowej, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz neurologii, a także członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej – Andrzej Włodarczyk (OIL Warszawa) i Mariusz Janikowski (OIL Kraków) oraz przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej. Komisja ma w ciągu 40 dni zbadać wybrane zakłady opieki zdrowotnej i przedstawić ministrowi raport z przeprowadzonych działań, ocenę organizacji sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wnioski z propozycjami rozwiązań systemowych. Minister Balicki podkreślił, że wnioski z pracy komisji będą podstawą do podjęcia działań zmierzających do poprawienia funkcjonowania opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia zdrowia i życia.

Minister zdrowia poinformował także, że w połowie stycznia wystąpił do wojewodów o skontrolowanie zakładów opieki zdrowotnej, w których w ramach programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego powinny zostać uruchomione szpitalne oddziały ratunkowe.

Barbara NICZYPORUK

Archiwum