27 marca 2003

Nasze szpitale – Litewska

Szpital kliniczny przy ulicy Litewskiej w Warszawie jest obecnie jedynym centrum pediatrycznym w województwie mazowieckim, które diagnozuje i leczy białaczkę. W szpitalu tym 5 lutego otwarto nowy oddział – opieki dziennej, zwany również oddziałem krótkoterminowej chemioterapii i diagnostyki onkologicznej oraz hematologicznej. Nowa placówka liczy 10 łóżek i jest częścią Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, którą kieruje prof. dr hab. Michał Matysiak.

Uruchomienie nowego oddziału znacznie poprawi komfort leczenia, umożliwi bowiem zastąpienie wielodniowego, a nawet wielotygodniowego pobytu – kilkugodzinną hospitalizacją. Leczenie białaczki wymaga długotrwałej terapii (ok. 2 lat), ale po osiągnięciu remisji możliwe jest leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Mały pacjent przyjeżdża do kliniki co kilka dni, poddawany jest koniecznym badaniom i terapii, a potem wraca do domu, do swego naturalnego środowiska – choroba i leczenie stają się dla niego mniej dolegliwe.
25 lat temu udawało się uratować tylko 25 proc. dzieci z białaczką, w tej chwili remisję uzyskuje się mniej więcej u 90 proc. chorych, a trwałe wyleczenie – w zależności od postaci białaczki i stanu jej zaawansowania – w 50-80 proc. przypadków. Postęp uzyskano dzięki intensyfikacji leczenia, umiejętności rozpoznawania objawów ubocznych i zapobiegania zakażeniom. Pojawiła się nowa dziedzina – leczenie wspomagające.
Idea utworzenia oddziału dziennego zrodziła się dawno, przeszkodę w jej realizacji stanowił brak środków finansowych. Można było ją wcielić w życie, gdy szpital otrzymał zapis testamentowy od pani Krystyny Medalis, która przez kilka lat walczyła z rakiem. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży jej mieszkania pozwoliły na przeprowadzenie remontu pomieszczeń. Przedsięwzięcie to pilotowała poprzednia kierowniczka Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, prof. Roma Rokicka-Milewska. Wyposażenie zakupiono dzięki pomocy Fundacji Ronalda McDonalda, która zbierała pieniądze w restauracjach McDonald’s w całej Polsce podczas organizowanego przez firmę Światowego Dnia Dziecka. Zebrana suma wyniosła 250 tys. zł.
Fundację zarejestrowano w Polsce w kwietniu 2002 r. Na świecie jest szeroko znana jako Ronald McDonald House Charities, której: „misja to tworzenie, wspieranie i realizowanie programów pomagających bezpośrednio dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności.” Prezesem Fundacji w Polsce jest prof. dr hab. Adam Jelonek, pediatra, pracownik CZD, od 1994 r. związany z inną instytucją non profit – Fundacją „Przyjaciele Szpitala Dziecięcego na Litewskiej”.

(ms)

Archiwum