6 kwietnia 2003

Komisja Stomatologiczna (1.01.2002 r. – 28.02.2003 r.)

W okresie sprawozdawczym Komisja Stomatologiczna spotkała się na 7 posiedzeniach. Chcę zaznaczyć, iż jest to najliczniejsza komisja naszej Izby, składająca się z 40 lekarzy stomatologów. Uważam, że działalność Komisji Stomatologicznej jest satysfakcjonująca zarówno dla samych członków Komisji, jak i dla Koleżanek i Kolegów lekarzy.
Koledzy Zdzisław Annusewicz, Janusz Bugaj, Ryszard Majkowski i Roman Olszewski aktywnie uczestniczą w pracach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, nasi koledzy zaś – Zdzisław Annusewicz i Ewa Miękkus-Pączek – zostali wybrani w tajnych wyborach ORL do pracy w Komisji Bioetyki.
Komisja Stomatologiczna poświęciła wiele czasu sprawom priorytetowym, a mianowicie:

  1. UNIA EUROPEJSKA – zmiana tytułu „lekarz stomatolog” na „lekarz dentysta” i wynikające z tego konsekwencje;
  2. Sprawa autonomii wewnątrz Izby Lekarskiej (w tym miejscu Komisja Stomatologiczna chce podziękować prezesowi kol. A. Włodarczykowi za kilkugodzinne uczestnictwo w posiedzeniu wrześniowym, które było poświęcone tej sprawie);
  3. Współpraca z kasą chorych. Koledzy z Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych są zapraszani na nasze posiedzenia, również i my uczestniczymy w spotkaniach w kasie. Na tej drodze rozwiązujemy problemy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy mają podpisane kontrakty na usługi stomatologiczne. Myślę, iż jest to dobra forma współpracy.

Komisja nasza zorganizowała konferencję na temat „Przyszłość stomatologii w Polsce”. Uczestniczyli w niej lekarze stomatolodzy z województwa mazowieckiego. Komisja Stomatologiczna opracowała i przedstawiła ORL stanowisko w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzenia zmian do projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie dotyczącym lekarzy stomatologów.

Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w sprawie nowelizacji staży lekarzy stomatologów – Komisja opracowała nowy wzór protokołu potrzebnego do wizytacji Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych i indywidualnych praktyk lekarskich, które występowały o taką akredytację. Komisja Stomatologiczna rekomendowała osoby do wizytacji gabinetów. Przeprowadziła kilkanaście wizytacji gabinetów, które po otrzymaniu akredytacji z Urzędu Marszałkowskiego zostały wpisane na listę zakładów uprawnionych do prowadzenia staży. Wizytacje odbywały się w zespołach, co najmniej dwu- lub trzyosobowych, których skład każdorazowo zatwierdzany był na Prezydium ORL. Tą drogą chcę podziękować wszystkim Kolegom, którzy wizytowali placówki – robili to społecznie, rozumiejąc odpowiedzialność i potrzebę utworzenia dostatecznej ilości miejsc stażowych.
Jednocześnie Komisja Stomatologiczna dziękuje za bardzo dobrą współpracę w rozdziale staży dla nowo otwieranych gabinetów przez Komisję ds. stażu podyplomowego, a w szczególności kol. kol. Mirosławowi Klukowskiemu i Ładysławowi Nekandzie-Trepce, zastępcy przewodniczącego. Ü

Roman OLSZEWSKI
przewodniczący Komisji

Archiwum