25 kwietnia 2003

Uważam, że…

Doroczny Zjazd Okręgowy to okazja, ale przede wszystkim – obowiązek podsumowań.

Najważniejszym zadaniem naszej Izby w ubiegłym roku było wywiązanie się z ustawowego obowiązku wymiany praw wykonywania zawodu. Był to wielki wysiłek organizacyjny Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu i pracowników biura. Wszystkim za to serdecznie dziękuję.
Komisja Legislacyjna, pod kierownictwem kol. Aleksandra Kotlickiego zaopiniowała 22 projekty aktów prawnych przesłanych nam przez NRL. W tym niezwykle istotna była praca nad projektem Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i projektem ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ten zawiera szereg kontrowersyjnych zapisów, które zmierzają do całkowitej zmiany roli i sytuacji wszystkich samorządów zawodowych.

Komisja Stomatologiczna ORL stanęła wobec konieczności wypracowania odpowiedzi na pytanie: Razem czy osobno? Komisja Stomatologiczna NRL w dużej mierze dzięki pracy kolegów z naszej Komisji – wypracowała stanowisko dotyczące autonomii lekarzy stomatologów – ale w ramach wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy stomatologów. Jestem przekonany, że jest to rozwiązanie słuszne i dla dobra całego środowiska.

O aktywnej pracy wszystkich komisji świadczą m.in. sprawozdania zamieszczane w „Pulsie”.
Bardzo poważne zadania stoją wciąż przed Komisją Kształcenia Ustawicznego. Będziemy o tym rozmawiać w czasie jednej z sesji w czasie tegorocznego Okręgowego Zjazdu.

Przy naszej Izbie działa Ośrodek Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia. Efektem jego prac jest m.in. opracowanie pilotażowego programu dla Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa OIL, odpowiadająca wymogom Biuletynu Informacji Publicznej. Podjęliśmy kroki zmierzające do przystąpienia naszej Izby do Programu eContet – czteroletniego programu Unii Europejskiej, realizowanego w latach 2001-2005.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy reorganizację biura Izby. Racjonalizujemy wydatki, szukamy oszczędności. Oszczędności szukamy również wydając nasz miesięcznik. Z oszczędnościami, ale i usprawnieniem docierania „Pulsu” do Czytelników wiąże się decyzja o przystąpieniu od września 2002 r. do centralnego kolportażu „Pulsu”, wraz z „Gazetą Lekarską”.
Dysponujemy w tej chwili znakomitym biurem prawnym, które stanowi nie tylko podstawę merytoryczną pracy samorządu, ale na bieżąco służy pomocą wszystkim członkom naszej Izby.
W warszawskiej Izbie (jako jedynej) działa filia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Izb Lekarskich. SKOK jest niewątpliwie cenną inicjatywą samorządu lekarskiego. Jesteśmy w przededniu sfinalizowania umowy z bankami w sprawie karty płatniczej z licznymi przywilejami i rabatami dla członków Izby – tzw. Karty Lekarza.
Wszyscy, którzy w ciągu ostatnich miesięcy częściej niż zwykle odwiedzali Izbę, m.in. dokonując formalności związanych z wymianą prawa wykonywania zawodu, mieli możliwość przekonania się, w jak trudnych warunkach pracuje biuro. Staramy się jak najszybciej doprowadzić do realizacji zamierzenia – budowy siedziby OIL w Warszawie.

W minionym roku wiele udało nam się zrealizować, część spraw pozostaje jednak otwartych i to jest zadanie na bieżący rok i lata następne. Ü

Archiwum