12 kwietnia 2003

W ZAWIESZENIU

Stało się. Prezydent podpisał ustawę o NFZ. 1 kwietnia 2003 r. powstanie nowa insty-tucja, która – dysponując składkami ubezpieczonych – będzie kontraktowała usługi medyczne i płaciła za nie. W marcu regionalne kasy chorych podpisywały umowy na pozostałe trzy kwartały bieżącego roku. Na rok następny konkursy ogłosi NFZ.
Chcielibyśmy mieć znacznie więcej informacji o tym, jak NFZ będzie kontraktował usługi medyczne, ale chyba musimy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, aż nowa struktura przejdzie etap organizacji. Zeszłoroczne propozycje jednolitego kontraktowania świadczeń, które zostały poddane wielostronnym konsultacjom i krytyce niemalże wszystkich instytucji i środowisk medycznych, chyba ulegną modyfikacji. Jak na razie kolejne, ostateczne, terminy ich opublikowania nie zostały dotrzymane. Należy przypuszczać, że nadal trwają dyskusje co do ostatecznego kształtu tego dokumentu.
Nasz niepokój wzbudzają także inne problemy: Czy proces przechodzenia od kas chorych do Funduszu odbędzie się w miarę płynnie, czy nie spowoduje opóźnień w płatnościach dla świadczeniodawców, którzy są już i tak w niełatwej sytuacji finansowej.
Pełni wątpliwości są też pacjenci, którzy nie są poinformowani o istocie przemian, poza tym obawiają się, że – po raz drugi w ciągu kilku lat – będą narażeni na następną „rewolucję” w służbie zdrowia. Nadal jeszcze bardzo żywe są w ich pamięci trudności w poruszaniu się w systemie kas chorych na początku 1999 r.
Nadal nie ma odpowiedzi na wiele pytań, tkwimy więc w zawieszeniu pomiędzy kasą chorych a Funduszem.
Komisja ds. kontaktów z kasami chorych i samorządami terytorialnymi zapewne już wkrótce, tak jak to było już planowane, przekształci się w „Komisję ds. kontaktów z NFZ i samorządami terytorialnymi”. Ü

Grażyna PACOCHA
sekretarz komisji ds. kontaktów z kasami chorych i samorządami lokalnymi

Archiwum