10 maja 2003

Offset na zdrowie?

Umowa offsetowa zapewnia finansowanie Rejestru Usług Medycznych (RUM) na kwotę 247 mln USD, promocję sprzedaży inkubowanych podmiotów (co oznacza – wyszukanie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogłyby wprowadzić na rynek amerykański swoje produkty) – na kwotę 288 mln USD, wsparcie marketingowe nowo produkowanych leków – na kwotę 430 mln USD.

22 kwietnia br. rząd zatwierdził umowy na dostawę samolotu wielozadaniowego F-16 dla polskiej armii. Cztery dni wcześniej, w Dęblinie, przedstawiciele polskiego rządu oraz sił zbrojnych USA i firmy Lockheed Martin podpisali cztery umowy: główną – na dostarczenie w latach 2006-2008 48 samolotów F-16 C/D Block 52, finansową – precyzującą warunki obsługi finansowej całego kontraktu, umowę dotyczącą pożyczki, jakiej Polsce udzielił rząd amerykański na realizację projektu, oraz umowę offsetową, zobowiązującą stronę amerykańską do inwestycji w polską gospodarkę.
Tę ostatnią podpisali minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, Jerzy Haus-ner, i wiceprezes Lockheed Martin Aeronautics Company, Larry McQuien.
Umowa offsetowa zawiera 44 projekty, z których 16 to inwestycje bezpośrednie w przemysł zbrojeniowy, a 28 projektów dotyczy produkcji i działalności cywilnej. Nominalna wartość umowy sięga 7,5 mld USD.
Podpisane porozumienie jest optymalne z punktu widzenia zaakceptowanych projektów, jak też pod względem możliwości natychmiastowego uruchomienia programu offsetowego – powiedział po podpisaniu umowy minister Hausner.
Wśród zobowiązań stanowiących przedmiot umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. są trzy dotyczące ochrony zdrowia:
– Opracowanie systemu zarządzania działaniami w sytuacjach nadzwyczajnych i działaniami ratowniczymi, offsetodawca – LM Mission Systems, offsetobiorca – Computerland S.A., Prokom S.A.
– Budowanie i wdrożenie systemu Rejestru Usług Medycznych RUM, offsetodawca – Lockheed Martin Mission Systems, offsetobiorca – Computerland S.A., Prokom S.A.
– Utworzenie inwestycji w celu zaangażowania kapitałowego w polski przemysł farmaceutyczny w celu jego restrukturyzacji i uruchomienia produkcji leków, offsetodawca – Lockheed Martin Aeronautics Co., offsetobiorca – Instytut Biotechnologii Antybiotyków, Warszawa, Bioton Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki.

Na postawie materiałów MGPiPS.
(eg)

Archiwum