26 maja 2003

Przesłanie naszego Nauczyciela

Przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w czasie obrad Zjazdu – podkreślił kol. Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – pomocą i drogowskazem niech się staną słowa patrona tej Izby, Profesora Jana Nielubowicza:
Lekarz polski, podobnie jak inni obywatele kraju, stanowi fragment gmachu państwa. Jesteśmy cząstką historii, którą nasz naród tworzy od lat. Patrząc też na to obecne nasze rozgoryczenie z perspektywy historii, zdaję sobie sprawę, że jest to zjawisko przejściowe, że to minie, jak mijają rzeczy nabyte nieświadomie. Nasi poprzednicy, ci najwięksi ze Szkoły Głównej i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak też ich uczniowie – żyli i pracowali w przekonaniu, że życie każdego z nich wypełnione jest licznymi obowiązkami wobec społeczeństwa, narodu, grupy zawodowej, leczonych chorych, wobec rodziny i siebie samych.
Pomimo zła, zniewolenia, kłamstwa i otaczającej nieprawości rachunek ich życia był zawsze ten sam. Każde pokolenie po latach znajdowało taką samą drogę jak ta, która wynikała z poczucia obowiązku tych, którzy byli, którzy jeszcze są, i tych, którzy przyjdą po nas.
Ilekroć mam wątpliwości co do słuszności wyboru, czytam zawieszony nad moim biurkiem, a podpisany przeze mnie 52 lata temu dokument – moją przysięgę lekarską. Jak dotąd znajdowałem tam zawsze rozwiązanie moich wątpliwości.

Archiwum