2 czerwca 2003

Kongres Polonii Medycznej

W dniach 29-31 maja 2003 r. katowicki Dom Lekarza, siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej, gościł uczestników V Światowego Kongresu Polonii Medycznej.

Poza granicami kraju mieszka i pracuje ponad 15 tysięcy lekarzy. Szczególnie duże skupiska znajdują się w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej oraz na zachodnich terenach byłego ZSRR. Wielu z nich regularnie odwiedza Polskę. Niektórzy wracają z Zachodu i otwierają praktyki lekarskie w kraju. Kongres to znakomita okazja, by pogłębić wiedzę o postępach w medycynie, wymienić informacje i przedyskutować te aspekty lub wydarzenia w medycynie i społeczeństwie, które mają szczególny wpływ na ochronę zdrowia w krajach wykonywania zawodu przez uczestników zjazdu – powiedział szef Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych Jakub Bodziony, chirurg z Niemiec. Kongres sprzyja kontaktom zawodowym i towarzyskim. Jest również okazją, by odwiedzić rodzinny kraj, w którym zachodzą interesujące zmiany – mówili lekarze z Ukrainy.
Federacja skupia stowarzyszenia zrzeszające polskich lekarzy, a niekiedy również farmaceutów, pielęgniarki i pracowników naukowych. Zrzesza obecnie 16 organizacji polonijnych. Jej pracami pokieruje teraz Rada w składzie: prezes Jakub Bodziony (chjbod@med-rz.uni-sb.de ), wiceprezes Jan Borowiec ze Szwecji, skarbnik Mirosław Cichonski z USA oraz Andrzej Szpakow z Białorusi.

Więcej o Federacji i jej planach na stronach internetowych:
http://www.polmed.org

Marek STANKIEWICZ

Archiwum