26 czerwca 2003

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL w Zamościu: 9-10 maja 2003 r.

Tym razem gościła nas, na mało znanym, a uroczym Roztoczu, Komisja Stomatologiczna Lubelskiej Rady Lekarskiej.
ORL w Warszawie reprezentowali kol. kol. Z. Annusewicz, J. Bugaj, R. Majkowski i R. Olszewski.
Do najistotniejszych spraw, którymi się zajmowaliśmy, należały:
1) sprawy szkolenia podyplomowego – ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia ustawicznego;
2) kontraktowanie świadczeń stomatologicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W krótkich wystąpieniach wszystkich przewodniczących komisji stomatologicznych dotyczących informacji o działalności Komisji Stomatologicznej OIL dało się zauważyć to, iż nasze Koleżanki i Koledzy bardzo źle płacą składki. Sytuacja taka jest niezdrowa i nie przynosi nam splendoru przy pełnej autonomii w samorządzie.
Wszyscy byli zgodni co do tego, aby powołać zespoły do spraw akredytacji do specjalizacji w komisjach stomatologicznych okręgowych rad. Każda Izba ma obowiązek szkolenia stomatologów i akredytowania punktami.
Po trudnych posiedzeniach mogliśmy jeszcze w mniejszych grupach przedyskutować wiele spraw nurtujących nasze środowisko.
Następnego dnia była zaplanowana wycieczka do Lwowa, a także, dla mniej wytrwałych, wycieczka po Roztoczu.
Kol. Katarzynie Barwińskiej – przewodniczącej Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie – należą się serdeczne podziękowania za przygotowanie tego posiedzenia i wspaniałą gościnność.

Roman OLSZEWSKI
przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Warszawie

Archiwum