19 czerwca 2003

Stomatologia

Z obrad „okrągłego stołu”
Podczas spotkania Komisji Stomatologicznej NRL, które odbyło się w maju br. w Zamościu, na wniosek przewodniczącego Związku Zawodowego Lekarzy Stomatologów Kas Chorych i Wolno Praktykujących ustalono, że wiceprezes NRL, Zbigniew Żak, wystąpi z postulatem powołania na forum „okrągłego stołu” samodzielnej grupy roboczej, składającej się przede wszystkim z reprezentantów naszego środowiska, która opracuje postulaty i wnioski dotyczące przyszłości zawodu lekarza stomatologa. Wniosek ten w dniu 14 maja, podczas posiedzenia zespołu organizacyjnego, przedstawił wraz z uzasadnieniem kol. Andrzej Fortuna. Wniosek został poparty przez nasz związek, a inicjatywa – przyjęta przez zgromadzone forum. Pracami zespołu od tego momentu kieruje kol. Andrzej Fortuna. Informacje o pracach „okrągłego stołu” znajdą Koledzy na stronach internetowych MZ: http://www.mz.gov.pl

Ryszard MAJKOWSKI
przewodniczący ZZLKChiWP

Informacja o odbywanych specjalizacjach stomatologicznych z terenu OIL w Warszawie
Liczba otwartych specjalizacji stomatologicznych (nowym trybem) na terenie woj. mazowieckiego przedstawia się następująco:

  • chirurgia stomatologiczna – 31 osób;
  • ortodoncja – 15 osób;
  • periodontologia – 8 osób;
  • prot. stom. – 37 osób;
  • chir. tw.-szczęk. – 17 osób;
  • stom. dziec. – 10 osób;
  • stom. zachow. z endodoncją – 35 osób.

Powyższe dane uzyskano w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego, aktualne od 1999 roku do sesji XII – I 2003 r.

7.05.2003 r.
Ryszard MAJKOWSKI
sekretarz Komisji Stomatologicznej

Dokąd zmierza stomatologia
Polityka MZiOS w kwestii prywatyzacji gabinetów stomatologicznych w Polsce nie ma nic wspólnego z poprawą świadczenia przez nie usług. Rosnąca sieć gabinetów prywatnych powoduje wzrost konkurencji, a wyrównywanie (tzn. obniżanie) cen świadczeń rujnuje sytuację finansową tych gabinetów. Wówczas nie mają one pieniędzy na inwestycje, zakup sprzętu – czyli de facto na polepszenie swojego standardu w służbie pacjentowi. Sytuacja ta zbliża się do stanu, jaki jest na rynku farmaceutycznym – 60% (wg szacunków) spośród 10500 prywatnych aptek zostanie doprowadzonych do bankructwa. Tworzenie sieci aptek przez zachodnie koncerny hurtowniane lub fundusze inwestycyjne to idealna sytuacja do łatwego i taniego przejęcia bankrutujących aptek. Gotowy rynek detaliczny jest podany na talerzu dla gigantów finansowych. Ten sam proces jest widoczny na rynku usług medycznych. I oczywiście ten sam proces czeka konkurujące ze sobą metodą stosowania cen dumpingowych ogromnie rozdrobnione gabinety stomatologiczne. W końcu przejdzie walec (gigant finansowy) i wyrówna. Wydaje się, że działania proponowane przez MZiOS doprowadzą do wielkiego kryzysu w branży usług medycznych.

Bezstronny obserwator

Archiwum