21 lipca 2003

Gorący temat – przy „okrągłym stole”

Rozmowy przy „okrągłym stole”, w czasie których miały być wypracowane rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia, są kontynuowane. Pod koniec czerwca związkowcy z „Solidarności”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zagrozili, że zostaną one przer-wane, jeśli minister zdrowia nie przedstawi propozycji rozwiązań doraźnych problemów. Na pierwszym spotkaniu konferencji „okrągłego stołu” przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria Ochman zgłosiła wniosek dotyczący powołania zespołu ds. doraźnych. Miał się on zająć problemem niewypłacanych wynagrodzeń, realizacją zobowiązań z tytułu ustawy „203”, sytuacją w służbie zdrowia na Dolnym Śląsku oraz restrukturyzacją i długami zakładów opieki. Zespół ten został powołany dopiero 26 czerwca, podczas spotkania, na którym związkowcy zagrozili zerwaniem rozmów.
Po godzinnych negocjacjach postanowiono przełożyć spotkanie na następny tydzień. Minister Leszek Sikorski obiecał związkowcom, że przedstawi wówczas informacje, które opracował Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Przepisów Regulujących Postępowanie Naprawcze i Układowe SPZOZ-ów pod przewodnictwem wiceministra Wiktora Masłowskiego. Minister Sikorski nie przybył na spotkanie uczestników „okrągłego stołu” 2 lipca, zwrócił się natomiast z pisemną prośbą o kontynuację obrad zespołu doraźnego w dniu 11 lipca w Ministerstwie Zdrowia. Jednocześnie poinformował, że odbył spotkania z wicepremierem Jerzym Hausnerem, który podtrzymał swoją deklarację dotyczącą nadzorowania pracy zespołu doraźnego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia pilotowanie prac konferencji szef resortu powierzył wiceminister Ewie Kralkowskiej. Zwrócił się również do uczestników „okrągłego stołu” o kontynuowanie prac merytorycznych zespołów problemowych i Roboczego Zespołu Koordynującego. Ponad trzy godziny dyskutowano nad tym, czy uczestnicy powinni się rozejść, czy kontynuować rozmowy. W rezultacie związkowcy pojechali na spotkanie z ministrem zdrowia, by uzgodnić tematy na kolejne spotkanie zespołu doraźnego. Uzgodniono, że będą one dotyczyły bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia, w tym spływu składek i kontraktów w bieżącym roku, działań naprawczych w zakładach opieki zdrowotnej, realizacji zobowiązań z tytułu ustawy „203” i zaległych wynagrodzeń.
Rozmowy przy „okrągłym stole” rozpoczęły się 2 miesiące temu. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad stu organizacji działających w ochronie zdrowia.

Archiwum