18 lipca 2003

Propozycje Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych dla lekarzy

Z prezesem BISE, Włodzimierzem Grudzińskim, rozmawia Małgorzata Skarbek:
– Obecnie przygotowywany przez BISE pakiet usług bankowych dla lekarzy nie jest pierwszą inicjatywą dla tego środowiska?
– Tak, kilka lat temu przygotowaliśmy produkt dla lekarzy rodzinnych. Wcześniej prowadziliśmy rozmowy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i wydawało się nam, że trafiamy w ich oczekiwania. Okazało się jednak, że nie do końca poznaliśmy potrzeby tej grupy. W tym czasie podobne propozycje miało kilka banków. Ówczesna oferta została zawieszona. Obecna jest znacznie lepiej przygotowana i konsultowana. Chcemy mieć pewność, że proponujemy to, czego oczekują lekarze. Działamy według zasady: nie wolno sprzedawać klientowi usługi, której on nie potrzebuje.
– Jaka jest obecna propozycja banku?
– Proponujemy środowisku lekarskiemu różne produkty. Po pierwsze kredyty, oferowane zarówno na działalność zawodową, np. stomatologów prowadzących własne gabinety (a wyposażenie gabinetu – fotele, lampy, aparaty rtg – jest bardzo kosztowne), jak i pakiet usług – prowadzenie rachunku bankowego wraz z możliwością zaciągania kredytu obrotowego. Druga propozycja naszej spółki to usługi leasingowe – przede wszystkim dla tych, którzy samodzielnie prowadzą działalność, oraz dla zakładów publicznych i niepublicznych. Zapotrzebowanie na sprzęt i aparaturę jest bardzo duże. Leasing jest często korzystniejszy od kredytu na zakup, bo zajmujące się nim firmy potrafią wynegocjować z producentami lub dostawcami niższe ceny niż pojedynczy klient. Koszt leasingu (nieco wyższy niż kredyt) może być więc zrekompensowany wyższym upustem cenowym. Leasing ma tę zaletę, że właścicielem sprzętu jest firma leasingowa, a zatem jeśli klient stwierdzi, że sprzęt już mu nie odpowiada, bo np. zbyt szybko się zestarzał od strony technicznej, to może go zwrócić firmie i wyleasingować bardziej nowoczesny. Prowadzimy rozmowy z samorządem lekarskim na temat trzeciej propozycji – wprowadzenia kart kredytowych, krajowych lub międzynarodowych, które mogłyby być identyfikatorami członkostwa w izbie lekarskiej.
– Czy można już korzystać z tych ofert?
– Dwie pierwsze będą gotowe w najbliższych tygodniach, karta kredytowa jest dopiero w fazie projektu – jej przygotowanie potrwa nieco dłużej. Pakiety usług dla lekarzy prowadzących działalność obejmują: za stałą opłatą określoną liczbę wpłat, wypłat, przelewów, stałych zleceń, instalacje systemów homebanking (załatwianie wszystkich zleceń elektronicznie), łącznie z rachunkiem inwestycyjnym w biurze maklerskim. Podobne pakiety oferujemy zakładom opieki zdrowotnej.
– Jakie są warunki udzielania kredytów?
– Kredyty z linii rozwojowej Banku Europy są korzystne, długoletnie, udzielane w euro. Kredyt inwestycyjny dajemy na wyposażenie, adaptację gabinetu, zakup samochodu. Długo- i średnioterminowych kredytów do 7 lat udzielamy ze zmiennym oprocentowaniem (przy krótszych terminach – oprocentowanie stałe). Kredyt można zaciągnąć do wartości 85 proc. inwestycji. Przy stałej i dobrej współpracy, jeśli wielkość inwestycji nie przekracza 200 tys. – nawet do 100 proc. Przy zaciąganiu wyższych kredytów klient musi mieć 25 proc. sumy inwestycyjnej. Proponujemy również kredyty hipoteczne na zakup albo budowę mieszkania czy domu z gabinetem, udzielane na okres do 30 lat, w wysokości 80 proc. wartości. A także kredyty konsumpcyjne na 5 lat, na różne cele: wyposażenie mieszkania, urlop, zakupy świąteczne. Oferujemy także kredyty dla pacjentów – na świadczenia medyczne, stomatologiczne i rehabilitacyjne.

BISE istnieje od 13 lat. Od początku oferuje swoje usługi małym i średnim firmom, również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, więc oferta dla lekarzy mieści się w profilu jego działalności.
Do usługobiorców banku należą samorządy terytorialne, przede wszystkim małe i średnie gminy i powiaty (1000 skredytowanych projektów, czyli prawie co druga gmina w Polsce jest klientem BISE). Bank wykorzystuje także środki instytucji międzynarodowych, takich jak: Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rady Europy, Nordic Investment Bank, dzięki którym obsługuje długoterminowe linie kredytowe. Świadczy usługi dla organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń oraz szkół niepublicznych, zakładów opieki zdrowotnej i wspólnot mieszkaniowych. Bank prowadzi także rachunki szpitali, którym udziela kredytów, gdy mają poręczenie samorządu terytorialnego.

Archiwum