23 lipca 2003

W radomskiej delegaturze

Sympozjum na temat zadań medycyny

„Człowiek i medycyna XXI wieku – szanse i zagrożenia” – pod takim hasłem odbyło się w Radomiu sympozjum zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
Jak poinformowała prezes radomskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Jadwiga Waldek, do udziału w spotkaniu zaproszono grono wybitnych specjalistów: ordynatora oddziału pulmonologii WSzS w Częstochowie, dr n. med. Wandę Terlecką (wygłosiła referat: „Współczesna medycyna – nauka? sztuka? biznes?”), dr. n. med. Jerzego Umiastowskiego z SSz w Gdańsku (przedstawił sprawozdanie z IX Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Życia PROVITA w Watykanie na temat: „Etyka eksperymentów biomedycznych w wizji chrześcijańskiej”), ks. dr. Jarosława Wojtkuna z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wygłosił referat pt. „Projekt poznania genomu człowieka, szanse
i zagrożenia”) oraz kierownika Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej w Poznaniu, prof. dr. hab. Jacka Łuczaka (referat: „Trudne problemy etyczne w opiece paliatywnej”).
Zdaniem Jadwigi Waldek, tematyka tegorocznego sympozjum dotyczyła najważniejszych dylematów, wobec których stają lekarze u progu XXI wieku. – „Prelegenci poruszali trudne problemy związane ze współczesną medycyną; nie uciekali od spraw drażliwych, z którymi lekarze spotykają się na co dzień w swojej pracy” – powiedziała dr Waldek. -„To były tematy ważne, interesujące środowisko medyczne. Świadczą o tym chociażby żywe dyskusje prowadzone po każdym referacie. Dzięki wsparciu finansowemu firm farmaceutycznych mogliśmy uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu” – podkreśliła dr Waldek. W konferencji wzięło udział ponad 100 lekarzy z regionu radomskiego.
Sympozjum „Człowiek i medycyna XXI wieku – szanse i zagrożenia” było już czwartym tego typu spotkaniem zorganizowanym przez radomski oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Stowarzyszenie istnieje w Radomiu od 1965 r.

Nieoczekiwana zamiana miejsc
Andrzej Cieślik został nowym dyrektorem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zastąpił Marka Pacynę, który zrezygnował z pracy w szpitalu, aby objąć stanowisko dyrektora radomskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zwolnione przez Cieślika, niespodziewanie odwołanego z tej funkcji).
O wyborze dyrektora szpitala zdecydowała komisja konkursowa, powołana przez władze samorządowe Radomia. W ogłoszonym (w trybie pilnym) konkursie wzięło udział czterech kandydatów.
Andrzej Cieślik jest absolwentem prawa oraz administracji na UMCS w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, organizacji pomocy społecznej i organizacji ubezpieczeń zdrowotnych. Był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i dyrektorem radomskiego oddziału Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych (później NFZ).

Trudności z wyborem wiceszefa RSS
Nierozstrzygnięty natomiast pozostał kolejny konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Żaden z siedmiu kandydatów nie uzyskał wystarczającej liczby głosów komisji konkursowej. Jej przewodniczący, wiceprezydent Radomia Krzysztof Gajewski, zapowiedział, że konkurs zostanie ogłoszony ponownie. Do czasu rozstrzygnięcia obowiązki z-cy dyrektora będzie pełnić Danuta Gołyska-Rączkiewicz.
Próby wyłonienia nowego z-cy dyrektora RSS trwają od roku.

Finansowe problemy szpitala w Przysusze
Jaki będzie dalszy los Szpitala Powiatowego w Przysusze? Odpowiedzi na to pytanie oczekują radni samorządu powiatowego, którzy są zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją finansową placówki. Członkowie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego postulują przeprowadzenie kontroli w lecznicy. O problemach mówi również starosta przysuski Marek Modrzecki. Sytuację tę inaczej widzą przedstawiciele kierownictwa szpitala. Twierdzą oni, że długi są mniejsze od wierzytelności wobec Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, która nie zapłaciła za usługi medyczne wykonane w szpitalu. O dalszych działaniach w szpitalu zadecydują radni samorządu powiatowego w Przysusze.

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Archiwum