24 września 2003

Finanse do naprawy

Minister zdrowia, Leszek Sikorski, poinformował podczas konferencji prasowej, że jeszcze we wrześniu powstaną projekty ustaw, które mają poprawić sytuację finansową służby zdrowia.

Jednym z rozwiązań ma być przekształcenie publicznych ZOZ-ów w spółki użyteczności publicznej, w których większościowym udziałowcem będzie podmiot publiczny. Jak powiedział minister Sikorski, takie rozwiązanie zapobiegnie dalszemu zadłużaniu się placówek. Dodał, że umożliwi to także ogłoszenie przez dany podmiot upadłości. Resort chce, żeby ustawa weszła w życie na początku 2004 roku. Minister zapewnia, że powstaną mechanizmy chroniące przed upadłością placówki o znaczeniu strategicznym. Dodał, że we wrześniu resort przedstawi również wstępne propozycje dotyczące wprowadzenia ubezpieczeń dodatkowych. Zostały one uznane za lepsze rozwiązanie niż wprowadzenie współpłacenia za usługi medyczne przez wszystkich pacjentów. Znaczna część pacjentów – zdaniem ministra – nie jest gotowa, by ponosić większe niż obecnie koszty opieki zdrowotnej.
Międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wicepremiera Jerzego Hausnera pracuje nad ustawą, która ma zrestrukturyzować zadłużenie placówek. Wiceminister zdrowia Ewa Kralkowska zapewnia, że na umorzenie części zobowiązań publiczno-prawnych będą mogły liczyć ZOZ-y, które przedstawią program restrukturyzacji. Resort chce również, aby placówki zawierały ugody z innymi wierzycielami.
Restrukturyzacja ma obejmować zadłużenie powstałe w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 marca 2003 roku.

AK

Archiwum