15 września 2003

Honoris causa dla prof. Marii Wierzbickiej

28 września br., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu w Lund (Szwecja), doktorat honoris causa tej uczelni otrzyma prof. Maria Wierzbicka, lekarz stomatolog, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, nauczyciel i wychowawca wielu roczników polskich stomatologów, a także orędowniczka szerokiej współpracy naszych ośrodków naukowych z placówkami medycznymi krajów europejskich.

Maria Wierzbicka uzyskała dyplom lekarza stomatologa AM w Poznaniu w 1955 r. Już w następnym roku rozpoczęła pracę w akademii, początkowo na etacie klinicznym, potem – asystenckim.
Rozprawa pt. „Morfologia miazgi zębowej w doświadczalnie wywołanym zapaleniu przyzębia” przyniosła jej doktorat w 1965 r. Jak wspomina autorka: „badanie tego zagadnienia było dla mnie fascynujące”. W 1976 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, po napisaniu – na podstawie badań mikroskopowych – pracy: „Wczesne zmiany struktury dziąsła w zapaleniu przyzębia”. W tym czasie zrobiła też 2 specjalizacje, z periodontologii i stomatologii zachowawczej.
Między doktoratem a habilitacją odbyła stypendium, bardzo znaczące dla rozwoju dalszej kariery naukowej, w Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu w Göteborgu. W tym czasie był to przodujący ośrodek periodontologii europejskiej, doświadczenia tam zdobyte zostały wykorzystane po powrocie do kraju.
Pod koniec lat 70. dr Wierzbicka była przygotowana do samodzielnej pracy naukowej na stanowisku kierowniczym, toteż gdy pojawiła się propozycja z warszawskiej AM, przyjęła ją i od 16 maja 1979 r. do dziś pracuje w Warszawie jako kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej.
– Zaczęła się dla mnie bardzo ciężka praca, gdyż wcześniej zajmowałam się przede wszystkim chorobami przyzębia, tu musiałam zmienić zakres zainteresowań na stomatologię zachowawczą – wspomina prof. Wierzbicka. – Wtedy też nawiązaliśmy kontakty z ośrodkami zagranicznymi, pierwszym z nich był Zakład Nauki o Próchnicy Uniwersytetu w Lund, później Zakład Periodontologii tej samej uczelni. Następstwem dobrze rozwijającej się współpracy z Lund były dalsze kontakty, np. z Uniwersytetem w Budapeszcie, a także słynnym na cały świat ośrodkiem w Karlstadzie – Preventive Health Center. Opracowaliśmy np. dwa projekty naukowe wspólnie z ośrodkami w Bergen i Budapeszcie.
Prof. Wierzbicka sama także pogłębiała wiedzę medyczną, m.in. dzięki stypendium WHO, które umożliwiło je studia nad profilaktyką stomatologiczną w Zurichu oraz leczeniem zaawansowanych postaci chorób przyzębia w Bernie.
Od lat działa w międzynarodowych towarzystwach medycznych, m.in. w Międzynarodowym Towarzystwie Badań Stomatologicznych, którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta podzielona jest na oddziały, prof. Wierzbicka pełniła funkcję prezydenta oddziału Europy Środkowowschodniej w latach 1999 – 2000.
Poprzednio polska stomatologia w ogóle nie istniała w wymianie doświadczeń naukowych, dziś jest obecna na międzynarodowym forum naukowym, polscy lekarze otrzymują stypendia naukowe różnych organizacji, a często także pomoc finansową przy wyjazdach na kongresy. W czerwcu br. odbyło się w Göteborgu ogólnoświatowe sympozjum Towarzystwa, na którym prezentowano ok. 3 tys. prac dotyczących wyłącznie najnowszych osiągnięć i określających kierunki badań w przyszłości. Polscy stomatolodzy zaprezentowali na nim ogółem 38 prac, w tym 14 przygotowali pracownicy zakładu prowadzonego przez prof. Wierzbicką, niektóre we współpracy międzynarodowej (trzy – z przemysłem angielskim, jedna – z potężnym ośrodkiem nauk podstawowych w Liverpoolu, jedna – z Uniwersytetem w Leuven).
Prof. Marię Wierzbicką cieszy uznanie, którego wyrazem jest przyznany jej doktorat honoris causa. Cieszy tym bardziej, że zaszczyt ten spotkał ją ze strony uniwersytetu szwedzkiego, w którym kilka lat wcześniej ten sam tytuł otrzymał profesor Harald Loe, twórca współczesnej periodontologii. A ponadto stomatologia w Szwecji od lat stoi na bardzo wysokim poziomie. Szwedzki dentysta czuje się odpowiedzialny nie tylko za leczenie swoich pacjentów, ale także za profilaktykę, naukę właściwej pielęgnacji jamy ustnej.

mkr

[Podpis pod zdjęciem zbiorowym:] Prof. Maria Wierzbicka wśród studentów Wydziału Stomatologii AM w Warszawie

Archiwum