21 września 2003

Spod kociej łapy


Mam poczucie utraty kontroli nad systemem obejmującym tę sferę (ochrony zdrowia – przyp. red.) – powiedział w Poznaniu Leszek Sikorski, uczestniczący w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej SLD.
(ZR)
„Trybuna”, 12-13 lipca 2003 r.

Czy będą likwidowane niektóre szpitale?
Na pewno będą, choć jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, które. Bowiem okazuje się, że nie decyduje o tym ich zadłużenie i niedobór środków. Jak dowodzi przykład Dolnego Śląska, nie zamyka się tam szpitali i przychodni. Im mniej środków, tym mniej racjonalnych decyzji.
Maciej Tokarczyk, prezes NFZ,
w rozmowie z Januszem Michalakiem
„Menedżer Zdrowia”, sierpień 2003 r.

Dlaczego polityk woli przyznać się, że jest głupi, niż że pił? A to dlatego, że niektóre czynności wykonywane po pijanemu są karalne, a żadna czynność wykonana w stanie skrajnej głupoty nie podlega u nas karze.
Krzysztof Jaroszyński
„Wprost”, 20 lipca 2003 r.

Archiwum