25 września 2003

W radomskiej delegaturze

Bezpieczne wakacje nad wodą

Pokazy ratownictwa wodnego, ratownictwa medycznego oraz miniregaty – to tylko niektóre punkty festynu „Bezpieczne wakacje nad wodą” zorganizowanego nad Zalewem Borki w Radomiu. Jak poinformował współorganizator festynu, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki OIL Mieczysław Szatanek, celem imprezy było propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wśród atrakcji czerwcowej imprezy były miniregaty w klasie OPEN z udziałem żeglarzy Klubu „Bocianie Gniazdo”, pokazy ratownictwa wodnego w wykonaniu ratowników Środowiskowo-Lekarskiego WOPR, pokazy ratownictwa medycznego przeprowadzone przez lekarzy Pogotowia Ratunkowego, pokazy stylów pływackich zademonstrowane przez pływaków z Międzyszkolnego Klubu Pływackiego „Wodnik”, pokazy ratownictwa podwodnego w wykonaniu sekcji płetwonurków Państwowej Straży Pożarnej, pokazy wschodnich sztuk walki oraz koncerty zespołów Bra-De-Li i Kliper.
Uczestnicy zabawy mogli zdobyć umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a w szczególności sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca na specjalistycznym sprzęcie szkoleniowym. Można było również skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, a najmłodsi uczestnicy imprezy wraz z ratownikiem mogli pływać po akwenie w łodzi wiosłowej. W czasie imprezy organizatorzy wielokrotnie zwracali uwagę na zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i korzystania z kąpielisk. Przypominano o zakazie użytkowania nieznanych akwenów, takich jak stawy czy glinianki, oraz obszarów wodnych przy śluzach, mostach, portach i innych budowlach wodnych, a także o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas skoków do wody. Przypominano również o tym, jak dużym zagrożeniem podczas przebywania nad wodą jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających.
Wśród organizatorów festynu byli: Środowiskowo?Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, Lekarski Klub Żeglarski „Bocianie Gniazdo” oraz Szkoła Pływania „Orka”.

Fot. Mieczysław Szatanek

Zdrowe lato, bezpieczne wakacje
„Zdrowe lato, bezpieczne wakacje” – pod takim hasłem odbył się na radomskim deptaku czwarty już festyn promujący zdrowy wypoczynek. Jak poinformował współorganizator imprezy Andrzej Mędrzycki, festyn był okazją do uzyskania bezpłatnych porad przez osoby planujące wakacyjne wyjazdy. Badania wykonywali lekarze specjaliści: alergolog, dermatolog, okulista i kardiolog. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, gdzie dokonywano pomiaru poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi. Swoje stanowiska wystawili również policjanci i ratownicy WOPR. Impreza została zorganizowana przez Radomski Szpital Specjalistyczny i Resursę Obywatelską.

Archiwum