2 października 2003

Akademia Aesculap

W lipcu br. w Akademii Medycznej w Warszawie dokonano otwarcia ośrodka szkoleniowego w zakresie ortopedii i traumatologii pod nazwą Akademia Aesculap.

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii, prof. Andrzej Górecki, w przemówieniu inauguracyjnym powiedział m.in.:
A wszystko zaczęło się od uczucia zazdrości. Przed 8 laty wraz z dużą grupą polskich ortopedów brałem udział w konferencji naukowo-szkoleniowej na temat nowego typu protezy stawu kolanowego (była to proteza SEARCH firmy Aesculap) w nowo otwartym centrum kongresowo-szkoleniowym o nazwie Aesculapium w Tuttlingen, w Niemczech. Będąc pod dużym wrażeniem samego przedsięwzięcia i jego rozmachu, postanowiłem wówczas doprowadzić do utworzenia ośrodka szkoleniowego w zakresie ortopedii i traumatologii dla polskich lekarzy.
Wszystko przemawiało za zorganizowaniem takiego ośrodka w naszej Klinice – dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i leczniczym, stosujemy bardzo szeroki wachlarz metod leczniczych, nierzadko jako jedyni w Polsce i nieliczni w Europie, że wymienię stosowanie czynników wzrostu, nawigację chirurgiczną czy wszczepianie protez stawów u chorych na hemofilię. Klinika ma także niebagatelny dorobek i doświadczenie w kształceniu podyplomowym lekarzy.
Rosnące zainteresowanie organizacją ośrodka szkoleniowego wykazywał Ryszard Nowaczkiewicz, prezes Zarządu Chifa w Nowym Tomyślu – doprowadził do moich spotkań z profesorem Ungethuemem, prezesem firmy Aesculap w Tuttlingen, wybitnym naukowcem w dziedzinie biomateriałów.
Pierwszym etapem naszej współpracy było stworzenie w klinice ośrodka stosującego nawigację chirurgiczną. W 2001 r. zaczęliśmy stosować system Orthopilot firmy Aesculap – do operacji wszczepiania endoprotez stawu kolanowego, a następnie – do osadzania panewek stawu biodrowego. Inny system umożliwił nam stosowanie nawigacji w operacjach kręgosłupa.
Decyzja o utworzeniu w Warszawskiej Klinice Ortopedycznej ośrodka szkoleniowego, jako części międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowych skupionych wokół Aesculap Akademie w Tuttlingen, zapadła jesienią ubiegłego roku.
W lutym rozpoczęto prace budowlane i adaptacyjne. Przebiegały bardzo sprawnie, nie zakłócając bieżącej pracy kliniki. Jeszcze przed rozpoczęciem tych prac – w sali wykładowej Kliniki 2 odbyły się pierwsze szkolenia pod patronatem Akademii Aesculap: poświęcone nowoczesnemu rozpoznawaniu i leczeniu infekcji w obrębie narządu ruchu; nawigacji chirurgicznej; zasadom przygotowywania i przedstawiania prezentacji medycznych. Opracowaliśmy logo Akademii Aesculap oraz nagłówek certyfikatów (także w języku angielskim) wręczanych uczestnikom szkoleń.
Szkolenie chirurgiczne przebiega zwykle w trzech fazach. Pierwsza – to teoretyczne poznanie nowej metody czy urządzenia. W drugiej fazie zajęcia odbywają się na plastykowych modelach kości lub jest to obserwacja operacji „na żywo” – na ekranie lub z kopuły. Trzecia faza – to asystowanie przy operacji.
Ustawiczne kształcenie jest obowiązkiem każdego lekarza. Doskonalenie własnych umiejętności oraz nowoczesne kształcenie specjalizacyjne młodych lekarzy są niezbędne dla podnoszenia jakości leczenia pacjentów, poprawy jego efektywności i skrócenia czasu terapii. Myślę, że klinika, podobnie jak cała polska ortopedia i traumatologia, a także Warszawska Akademia Medyczna są dobrze przygotowane do wejścia do Unii Europejskiej, jednak o zachowanie wysokiego poziomu należy ciągle się starać, w czym na pewno pomoże ośrodek Akademia Aesculap.

Jak widać, profesor Górecki ma wiele wspólnego ze Sławomirem Mrożkiem, który nigdy nie narzeka, nie ma pretensji, nie szuka winnych, by usprawiedliwić własne kłopoty. Racjonalista w myśleniu i konsekwentnym wyciąganiu logicznych wniosków z najbardziej nawet absurdalnego życia, nigdy nie pozwala sobie na traktowanie świata jako siedliska egzystencjonalnego nieszczęścia. Jeśli już, traktuje świat jak przeciwnika, przed którym wciąż trzeba stawać na udeptanej ziemi, z mocnym orężem w ręku i bez żadnych złudzeń. Na szczęście, trzeba jeszcze pamiętać, że istnieje poczucie humoru.
Zainteresowanie udziałem w szkoleniach wykazali także ortopedzi z innych krajów, tj. Ukraina, Litwa, Węgry, Czechy, Słowacja, Iran i Syria. Liczę na szeroką i aktywną współpracę międzynarodową w ośrodku. Liczę również na wykorzystanie go przez polskich specjalistów na kursach organizowanych zgodnie z decyzjami izb lekarskich.

Wojciech Maria Kuś

Archiwum