18 października 2003

Brak wiadomości na temat kontraktów

Mimo że rozpoczął się już czwarty kwartał, nadal nic nie wiadomo na temat przyszłorocznych kontraktów. Andrzej Gajda, naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, przyznaje, że co do kontraktów na przyszły rok nie ma na razie żadnych informacji. Jak mówi, teraz wszyscy czekają na ogłoszenie przez centralę konkursów. Niejasna sytuacja kontraktów wzbudza coraz większe zaniepokojenie wśród dyrektorów placówek zdrowotnych, którzy nie wiedzą, na jakim gruncie finansowym zostaną postawieni w przyszłym roku.

AK

Archiwum