23 października 2003

W skrócie

W konkursie „Sukces roku 2003 w ochronie zdrowia” menedżerem roku został prof. Marek Nowacki, dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Prof. Nowackiemu i pozostałym laureatom nagrody wręczył minister zdrowia Leszek Sikorski – podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs organizowany jest od 4 lat przez czasopismo „Menedżer Zdrowia”. W tym roku po raz pierwszy przyznano tę nagrodę także w pięciu innych kategoriach.

Minister zdrowia Leszek Sikorski opowiada się za wprowadzeniem dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych. Nie jest przekonany, czy w obecnej sytuacji jest sens wprowadzania bezpośrednich dopłat do świadczeń medycznych. Opinie te wyraził podczas seminarium „Dylematy reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce”, odbywającego się we wrześniu w Warszawie pod patronatem wicepremiera Jerzego Hausnera. J. Hausner podkreślił, że nie ma mowy o kolejnej reformie ochrony zdrowia czy też o wprowadzaniu jakichkolwiek zmian bez zdefiniowania problemów i opisu bieżącej sytuacji.

Michał Borkowski nie jest już dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Zarząd województwa mazowieckiego odwołał go, gdyż naruszył on ustawę o ograniczeniu działalności gospodarczej, prowadząc jednocześnie prywatną lecznicę.

Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Okulistycznemu w Warszawie przyznano Certyfikatu Systemu Jakości ISO 2001.

Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” sprzeciwia się planom Ministerstwa Zdrowia dotyczącym obniżenia marż hurtowych leków refundowanych – poinformowała prezes izby Irena Rej.

Radiolodzy w całym kraju protestowali przeciwko nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Sprzeciwiają się oni propozycji zniesienia dodatku stażowego i nagród jubileuszowych, które przysługują pracownikom służby zdrowia po dwudziestu i trzydziestu latach pracy. Nie zgadzają się również na wydłużenie czasu pracy. Podczas akcji protestacyjnej radiolodzy nie przeprowadzili planowych badań, których przełożenie na późniejszą godzinę nie spowodowało zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów. W nagłych wypadkach przyjmowano chorych jak zwykle.

Konkurs na kontraktowanie świadczeń medycznych na 2004 rok zostanie ogłoszony w październiku – powiedziała rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Renata Furman. Tymczasem ze względu na spór pomiędzy ministrem zdrowia a NFZ nadal nie ma planu finansowego Funduszu na 2004 rok. Szef resortu zdrowia Leszek Sikorski powiedział, że cały czas trwają rozmowy
pomiędzy jego ministerstwem, resortem finansów i Funduszem. Zapewnił, że
już wkrótce plan zostanie podpisany.

Niemal 650 mln zł wynoszą roszczenia ZOZ-ów wobec NFZ z tytułu podwyżek, wypłaconych zgodnie z „ustawą 203 zł” – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. W lipcu krakowski sąd ogłosił wyrok, na podstawie którego NFZ ma
wypłacić jednemu ze szpitali 3,7 mln zł jako należność za wypłacone
wcześniej podwyżki. Fundusz odwołał się od tego wyroku. Lipcowy wyrok krakowskiego sądu okazał się precedensowy. Po tym wyroku wiele szpitali złożyło pozwy do sądów, domagając się pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Wiceprezes NFZ Marek Mazur mówił, że Fundusz będzie się odwoływał od każdego takiego wyroku. Jest przekonany, że NFZ ma duże szanse wygrać.

Proponowane przez rząd przekształcenie zakładów zdrowotnych w spółki kapitałowe nie jest dobrym pomysłem – uważa Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem przedstawicielek Rady, spowoduje to przedmiotowe, a nie podmiotowe traktowanie pacjenta.

Nie ma planów likwidacji szpitalnych oddziałów ratunkowych – zapewniła w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Wacława Wojtala. Odpowiadając na pytanie, czy w najbliższej przyszłości przewiduje się likwidację szpitalnych oddziałów ratunkowych, odparła: Chcę z całą determinacją podkreślić, że nie ma takich planów. Podkreśliła przy tym, że system ratownictwa medycznego stanowi priorytet polityki zdrowotnej państwa.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) będzie drugim, obok Białostockiego Ośrodka Onkologicznego, pozwanym w cywilnym procesie o odszkodowanie za poparzenie podczas radioterapii. Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił wniosek o przypozwanie PAA jako reprezentanta Skarbu Państwa, złożony przez pełnomocnika Białostockiego Ośrodka Onkologicznego.

AK, mkr

Archiwum