22 października 2003

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedzialność zawodowa
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll zwrócił się w lipcu po raz kolejny do ministra zdrowia o zmianę przepisów w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych.
We wcześniejszych wystąpieniach z 2000 r. zarzucał sprzeczność przepisów rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz postanowieniami Konstytucji RP. Rzecznik wnosił również o wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego i nadzoru nad postępowaniem w tej sprawie oraz eliminację utrudnień w prowadzeniu takiego postępowania. Minister zdrowia podzielił wówczas wątpliwości i zastrzeżenia co do treści obowiązującego rozporządzenia oraz zainicjował podjęcie prac nad zmianą kwestionowanych przepisów, zakończone przygotowaniem w końcu 2002 r. projektu stosownej zmiany ustawy o izbach lekarskich.
Według RPO stwarzało to nadzieję na rozwiązanie sprawy zgodnie z jego oczekiwaniami i przy akceptacji środowiska lekarskiego uczestniczącego w pracach legislacyjnych nad zmianą omawianych przepisów.
RPO przypomina, że w tym roku problem jest aktualny, zwłaszcza że przepisy kwestionowanego rozporządzenia wymagają dookreślenia po trzynastu latach funkcjonowania oraz dostosowania ich do nowych regulacji, w tym do Kodeksu Postępowania Karnego, do którego odwołuje się ustawa o izbach lekarskich (art. 57). Niezbędne jest, zdaniem RPO, wznowienie prac legislacyjnych nad zmianą omawianych przepisów.

AK

Archiwum