25 listopada 2003

Spod kociej łapy


Nawoływałbym do tego, żeby, widząc pacjenta w tym systemie, nie akceptować tego sposobu organizowania się świadczeniodawców, który został zamanifestowany ogłoszoną chęcią nieprzystąpienia do konkursu ofert. Chcę bowiem przypomnieć, że pacjenci zaufali swoim lekarzom rodzinnym w ten sposób, że są na ich listach aktywnych, mają prawo oczekiwać, że będą przyjmowani zgodnie z dotychczasowymi zasadami. I nie jest to właściwy sposób prowadzenia rozmów i negocjacji, nawet jeżeli są uchybienia w procedurach konkursowych, o których głośno mówimy i które chcemy korygować, narażając w tym wypadku pacjentów na niepokój o ich przyszłość. Podobnie nie jest, w moim przekonaniu, właściwym postępowaniem tworzenie zespołów świadczeniodawców skupionych wokół lecznictwa szpitalnego, które miałoby nie służyć temu, żeby porządkować system, tylko temu, by stanowić zaporę przed przystąpieniem do konkursu ofert i utrudniać cały proces. (…)

Minister zdrowia Leszek Sikorski*

W tejże całej atmosferze i w tym bałaganie dzisiaj słyszy się dwugłos: z jednej strony słyszymy pana ministra, który spokojnym głosem mówi: Nie twórzmy atmosfery zagrożenia – a z drugiej strony słyszymy głosy pacjentów, pielęgniarek, lekarzy, salowych i długo by jeszcze wymieniać, i oni mówią: My nic nie musimy tworzyć, to zagrożenie już istnieje. I pan minister też o tym wie.

Poseł Ewa Kopacz*

Być może nową strategią nowego kierownictwa Ministerstwa po tajfunie rządów ministra Łapińskiego będzie strategia gekona. Gekon to jest, przypomnę, taki gad, który żyje w Afryce, Azji i Ameryce, i jego charakterystyczną cechą jest umiejętność utrzymywania się na różnych powierzchniach dzięki specjalnie wytworzonym organom przylegania. Wygląda na to, że ten rząd ekwilibrystycznie zwisa na suficie. (…) Taki sufitowy zwis ma jeszcze jedną osobliwą właściwość: otóż sprawy widzi się do góry nogami.

Poseł Bolesław Piecha*

* 59. posiedzenie Sejmu, 23.10. 2003 r., 39. punkt porządku dziennego:
Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji organizacyjnej i finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Archiwum