5 listopada 2003

W sprawie kontraktowania usług przez NFZ

23 października 2003 r. odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Kontraktów z NFZ. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: dr Ewa Popek i dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
Głównym tematem spotkania było ustalenie stanowiska Komisji w sprawie kontraktowania usług przez NFZ na rok 2004. Odczytano pisma, które wpłynęły w tej sprawie do przewodniczącego Komisji: 1. opinię prof. Andrzeja Góreckiego dot. świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii; 2. list – sprzeciw lekarzy POZ z okręgu radomskiego; 3. interpretację prawną dotyczącą wadliwości warunków ogólnych zawierania umów na świadczenia medyczne.
Komisja ustaliła stanowisko, jakie zajmuje wobec warunków ogólnych i szczegółowych kontraktowania świadczeń. Członkowie Komisji podpisali oświadczenie i zobowiązali przewodniczącego do przedstawienia stanowiska Komisji Radzie Okręgowej.

Grażyna Pacocha,
sekretarz Komisji

Archiwum