4 listopada 2003

W sprawie opieki stomatologicznej nad dziećmi

Warszawa, 23.09. 2003 r.

Szanowny Pan
Leszek Sikorski
Minister Zdrowia

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej, chcąc ustosunkować się obiektywnie zarówno do: Planu Zdrowotnego mieszkańców województwa mazowieckiego, jak i przygotowanego na tej podstawie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2004 dla województwa mazowieckiego, zwróciła się do ekspertów o opracowanie: Potrzeb stomatologicznych mieszkańców województwa mazowieckiego, oraz Regionalnego modelu zatrudnienia stomatologów w województwie mazowieckim.
W załączeniu przesyłamy ekspertyzę na ten temat, przygotowaną przez Katedrę Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po zapoznaniu się z ekspertyzą Komisja Stomatologiczna stoi na stanowisku, że kilka lat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem kas chorych i podejściem do problemów stomatologii tylko z punktu widzenia stomatologii „naprawczej” jest błędne. Wyniki epidemiologiczne wskazują, że stan zdrowia jamy ustnej mieszkańców naszego województwa uległ znacznemu pogorszeniu. Jedynym racjonalnym wyjściem z takiej sytuacji jest przyznanie zdecydowanie większych środków na leczenie dzieci i młodzieży, niż wynika to z Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych.

Janusz Bugaj
wiceprzewodniczący ORL w Warszawie

Do wiadomości:
1. Prezes NFZ
2. Dyrektor Oddziału Warszawskiego
3. Wojewoda Mazowiecki
4. Marszałek Województwa Mazowieckiego
5. Przewodniczący Rady Społecznej NFZ

Archiwum