8 listopada 2003

W sprawie procedur stomatologicznych

Fragment odpowiedzi dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Sławomira Idzikowskiego, na pismo Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie „oszacowania skutków finansowych wprowadzonej nowelizacji rozporządzeń ministra zdrowia, dotyczących bezpłatnych podstawowych i dodatkowych świadczeń stomatologicznych oraz wykazu materiałów stomatologicznych stosowanych przy ich udzielaniu”:
(…) informuję, że przesłaliśmy do Centrali NFZ dane z lat poprzednich, dotyczące tych świadczeń, których zakres uległ zmianie lub którym obecnie towarzyszy wykonanie dodatkowych świadczeń, np. zdjęcie pantomograficzne i leczenie ortodontyczne aparatami ruchomymi lub bez aparatów; badanie histopatologiczne i usunięcie zmiany lub guzka. W kompetencji centrali NFZ leży oszacowanie kosztów wprowadzonej nowelizacji i ustalenie nowej punktacji, ponieważ obecnie obowiązujące rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 115, poz. 1088 i 1089) nie mają ustalonej punktacji, analogicznej do zapisanej w rozporządzeniach ministra zdrowia z dnia 10 października 2003 r.

Archiwum