6 listopada 2003

Wędrówki po regionie – Płońsk

Płońsk jest miastem o bardzo starej tradycji, przywilej fundacyjny nadający mu prawa miejskie uzyskał od jednego z Piastów Mazowieckich ok. 1400 r. Od 1999 r. jest stolicą powiatu, zamieszkałego głównie przez ludność wiejską – żyje w nim 96 tys. osób. Sam Płońsk liczy 23 tys. mieszkańców, Raciąż zaś – drugie co do wielkości miasto w powiecie – 5 tys.
Wśród zakładów produkcyjnych Płońska dominują przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego: Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Hortex”, Zakład LU (pracujący w ramach koncernu Danone, a dawniej filia Wedla) oraz PZZ (przemysł zbożowy). W Płońsku produkuje się sprzęt telekomunikacyjny, pracuje także drukarnia koncernu poligraficznego Elanders, w której m.in. drukuje się „Puls”. Ale największym pracodawcą w regionie jest szpital.
Płońskie Miejskie Centrum Kultury organizuje wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych, m.in. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”, na które zjeżdżają zespoły ludowe ze wszystkich krajów Europy.
W 1999 r. w Płońsku, przy współpracy ambasady USA, Fundacji im. Stefana Batorego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, zorganizowano Konkurs Pamięci Polsko-Żydowskiej. Przed wojną mieszkało tu bardzo wiele osób narodowości żydowskiej. W tym mieście urodził się także David ben Gurion, pierwszy szef rządu państwa Izrael. Dlatego wśród kilku miast bliźniaczych, z którymi współpracuje Płońsk, jest też izraelski Ramat Negev.

mkr

Archiwum