21 listopada 2003

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – Opłaty od ubezpieczonych

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll, zwrócił się w październiku br. do wicepremiera, ministra gospodarki Jerzego Hausnera o przedstawienie informacji na temat planowanych przez niego działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacji służby zdrowia. Według RPO, z tego powodu zakłady opieki zdrowotnej działają na granicy prawa lub w sposób niezgodny z prawem. Przykładem takich działań jest pobieranie, w różnych formach, opłat od ubezpieczonych.
Rzecznik zaznaczył, że sygnały o takich praktykach dochodzą szczególnie z Warszawy. Opłaty są jawne, ich wysokość zaś została określona w sposób identyczny jak w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia – 30 zł za poradę specjalistyczną. Według RPO, sytuację taką powoduje
zakontraktowany z góry limit pieniędzy na świadczenia. Jeśli limit ten zostaje wyczerpany, pacjenci muszą przez wiele miesięcy czekać na wizytę u specjalisty. Natomiast Konstytucja RP gwarantuje równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wszystkim obywatelom, dlatego pobieranie przez zakłady opieki zdrowotnej jakichkolwiek opłat od pacjentów jest niezgodne z prawem – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich.
Prof. Zoll dodał, że z jednej strony udzielanie świadczeń medycznych przez zakłady opieki ponad zakontraktowane limity generuje dalsze ich zadłużanie, z drugiej zaś odmowa udzielenia świadczenia lub pobieranie opłat stwarza poważne zagrożenie dla praw obywateli.
RPO podkreślił, że skala negatywnych zjawisk w służbie zdrowia jest ogromna i wydaje się nie do opanowania poprzez działania leżące w możliwościach jedynie ministra zdrowia.

Utrudniony dostęp do produktów leczniczych
Lekarze stomatolodzy prowadzący praktykę poza Zakładami Opieki Zdrowotnej, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, są pozbawieni możliwości zakupu produktów leczniczych bez ograniczeń asortymentu w hurtowniach farmaceutycznych. Stomatolodzy, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 12 grudnia 2002 r., mogą nabywać w hurtowniach farmaceutycznych jedynie produkty lecznicze wskazane w załącznikach do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r.
Zdaniem RPO, takie ograniczenie, dotyczące leków niezbędnych w stomatologii, nie tylko działa na niekorzyść lekarzy, ale może się także odbić na cenach świadczonych usług. Rzecznik zwrócił się w lipcu br. o interwencję w tej sprawie do ministra zdrowia.

AK

Archiwum